Certificeringer

Vi er ISO certificeret og producerer efter en række forskellige standarder.

Vi har følgende certificeringer:
Svejsecertificering efter DS/EN ISO 9606-2 for konstruktion af tanke efter EN 13094:2015 som krævet af ADR 2017, DS/EN ISO 10042:2005 for lysbuesvejsning af samlinger i aluminium og dets legeringer samt DS/EN ISO 13445-4:2017 for konstruktion og fremstilling af tryktanke.

ISO 9001:2015 og ISO 3834-2:2005
Vi har den 6. september 2019 fået recertificeret vores DS/EN ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem, som sikrer en ensartet produktkvalitet og effektiviserer vores arbejdsprocesser. Vi er også ISO certificeret efter standarden DS/EN ISO 3834-2:2005, så vi opfylder kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer.

Vi er i gang med forberedelserne til en ISO 14001 certificering i 2020, så vi også kan få optimeret fabrikken og få sat vores miljøstyring i system.