Vision og værdier

VISION:
”Vi vil være den foretrukne leverandør af tankbiler, korn- & foderstofbiler, specialkøretøjer til militæret og mobile Multispace løsninger i Skandinavien”.

VÆRDIER:
• Vi passer på os selv og miljøet omkring os
• Vi ved, at vi er til for kunden
• Vi gør tingene rigtigt første gang
• Vi vil udvikle os – og vi erkender, at vi hele tiden kan blive bedre
• Vi bruger en ordentlig omgangstone og vi har respekt for hinanden
• Vi holder, hvad vi lover
• Vi bruger penge med omtanke