Visjon og verdier

VISJON:
Vi vil være den foretrukne leverandør av tankbiler, korn og forstoffbiler, spesialkjøretøy for forsvar og mobile Multispace løsninger i Skandinavia.

VERDIER:
• Vi tar vare på oss selv og miljøet rundt oss
• Vi vet at vi er her for kunden
• Vi gjør ting riktig første gang
• Vi skal utvikle oss - og vi erkjenner at vi alltid kan bli bedre
• Vi bruker en skikkelig tone og vi respekterer hverandre
• Vi holder det vi lover
• Vi bruker pengene klokt