Certifieringar

Vi är certifierade och producerar efter en mängd olika standarder.

Vi har följande certifieringar:
Svetscertifiering enligt DS/EN ISO 9606-2 för konstruktion av tankar enligt EN 13094: 2015 enligt ADR 2017, DS/EN ISO 10042: 2005 för bågsvetsning av aluminium och dess legeringar och DS/EN ISO 13445-4: 2017 för konstruktion och tillverkning av trycktankar.

ISO 9001:2015 och ISO 3834-2:2005
I september 2019 har vi recertifierats enligt DS/EN ISO 9001: 2015. och det garanterar konsekvent produktkvalitet och effektiviserar arbetsprocesserna. Dessutom är vi ISO-certifierade enligt standarden DS/EN ISO 3834-2:2005, så vi uppfyller kvalitetskraven för smältsvetsning av metallmaterial.

Vi förbereder oss för en ISO 14001-certifiering 2020, så att vi också kan optimera fabriken och sätta vår miljöledning i system.