Vision och värden

VISION:
Vi kommer att vara förstahandsleverantör av tankbilar, livsmedel- och fodertankar, specialfordon för militära och mobila Multispace lösningar i Skandinavien.

VÄRDEN:
• Vi tar hand om oss själva och miljön runt omkring oss
• Vi vet att vi är här för kunden
• Vi gör saker rätt första gången
• Vi kommer att utveckla oss själva - och vi inser att vi alltid kan bli bättre
• Vi använder en riktig ton och vi respekterar varandra
• Vi håller våra löften
• Vi använder pengar klokt