Privatlivspolitik

1. Indledning
I det følgende kan du læse HMK Bilcon A/S’ (herefter benævnt ”HMK”) politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver som kontaktperson hos en kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner eller når du færdes på HMKs hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på HMKs hjemmeside eller tilmelder dig HMKs nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er HMKs cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte HMKs hjemmeside eller nyhedstjenester.

HMK værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

HMK betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning.

Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:
HMK Bilcon A/S
CVR. nr. 38 38 73 24
Hadsundvej 295
9260 Gistrup
Tlf. 98 32 30 11

2. HMKs indsamling af dine personoplysninger
HMKs behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. HMK gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som HMK ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet samt at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve. HMK indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på HMKs hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmeside samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. Hvilke oplysninger indsamles?
Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
2. hvilken browser du bruger, og
3. hvilken ip-adresse du har

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid kan finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på HMKs hjemmeside/webshop, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler HMK ligeledes følgende personoplysninger om dig:
Kontaktoplysninger:
• Navn
• E-mailadresse

Kontaktpersoner
Som kontaktperson hos en kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner behandler vi dine personoplysninger, når du sender os e-mails f.eks. i forbindelse med vores eksisterende kontraktgrundlag med den virksomhed, du er ansat hos eller i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af en kontrakt med den virksomhed, du er ansat hos. Vi behandler også dine person-oplysninger, hvis vi markedsfører vores produkter over for dig som kontaktperson hos en potentiel kunde eller en eksisterende kunde. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder
• dit navn,
• e-mailadresse,
• telefonnummer,
• din stilling hos virksomheden

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode.
HMK indsamler dine kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve og relevant markedsføring til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende HMKs produktsortiment, kampagner, pressemeddelelser, invitationer til events/seminarer/messer m.v. Vi bruger dine personoplysninger for at sikre, at du modtager det ønskede materiale, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

HMK opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt HMKs nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/disse tjeneste(r) igen, sletter HMK dine personoplysninger inden for 30 dage. Du kan til enhver tid afmelde modtagelsen af nyhedsbreve. – Linket til afmelding finder du i bunden af de nyhedsbreve, som du har modtaget fra os.

5. Videregivelse af dine personoplysninger
Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere
Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet HMK. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra HMK og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som HMK selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger
HMK behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger HMK behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til HMK ved at skrive til denne e-mailadresse: info@hmkbilcon.dk.

Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Kontakt til Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

I forhold til det samtykke du har givet HMK i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte HMK på ovennævnte mailadresse.