Corporate Social Responsibility

Som en ansvarlig dansk arbejdsplads er vi inspireret af de 10 principper i FN´s Global Compact indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi arbejder med de 17 verdensmål, har systematiseret vores arbejde og har i august 2020 fået en DS/EN ISO-14001:2015 certificering.

Arbejdsforhold og arbejdsmiljø

For os er arbejdsforhold og arbejdsmiljø afgørende faktorer for at drive en sund virksomhed. Derfor lægger vi stor vægt på at sikre gode og sikre fysiske og psykiske arbejdsforhold for vores medarbejdere. Vi følger selvfølgelig alle gældende regler på området og udarbejder blandt andet årlige arbejdspladsvurderinger, så vi hele tiden kan forbedre os.

Vi udviser social ansvarlighed i alle ansættelsesforhold og ansætter faglært arbejdskraft og har ansatte i flexjob og løntilskud. Vores personale er fagligt organiseret, og vi har en langt højere andel af lærlinge ansat, altid ca. 10%, end krævet i loven. Vi er medlem af Dansk Industri og følger Industriens Overenskomst, som sikrer at alle medarbejdere har ordnede forhold og betingelser.

For at vi som virksomhed flytter os, er det vigtigt med nye input og idéer. Derfor samarbejder vi ofte med studerende fra Aalborg Universitet og UCN omkring udviklingsprojekter inden for energioptimering, salg og marketing, produktionsoptimering, HR og ledelse. Derudover har vi gennemført et større trivselsprojekt for alle medarbejdere med fokus på kost, rygning, alkohol, motion og stress.

Kvalitet, miljø og
ISO-certificeringer

Vi producerer produkter af højeste kvalitet, som har stor holdbarhed og branchens længste levetid. Vores produkter er driftssikre og er fremstillet efter en række ISO-certificeringer. Vi har et DS/EN ISO:9001:2015 kvalitetsledelsessystem, som sikrer en ensartet produktkvalitet og effektive arbejdsprocesser. Derudover har vi en række svejsecertificeringer som DS/EN ISO 9606-2 for konstruktion af tanke efter EN 13094:2015 som krævet af ADR 2017, DS/EN ISO 10042:2005 for lysbuesvejsning af samlinger i aluminium og dets legeringer samt DS/EN ISO 13445-4:2017 for konstruktion og fremstilling af tryktanke. Desuden er vi ISO-certificeret efter standarden DS/EN ISO 3834-2:2005, så vi opfylder kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer. Udover ISO-certificeringerne arbejder vi med LEAN management for at sikre, at vi hele tiden optimerer vores produktionsprocesser.

I august 2020 er vi blevet DS/EN ISO 14001:2015 certificeret og har nu som eneste tankopbygger i Nordeuropa både en ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 certificering. I 2022 er vi også blevet DIN 2303-Q2BK1 certificeret. Certificeringen i DIN 2303-Q2BK1 betyder, at vi nu er godkendt til at svejse i alle typer stål (undtagen armeret stål) efter de tyske svejsestandarder.

Miljø og klima

Vi har allerede lavet en lang række forbedringer i virksomheden, som alt sammen er med til at gøre virksomheden grønnere. Vi er slet ikke færdige, men er godt i gang. Vi har reduceret vores energiforbrug kraftigt og arbejder løbende med forbedringer, som har en positiv effekt på miljøet.

Igangværende projekter

Vi arbejder videre med en lang række tiltag, som er med til at reducere vores energiforbrug og miljøpåvirkning yderligere.

Derfor fortsætter vi blandt andet med:

 • Udskiftning af opvarmningssystem i montagehal fra oliefyr til fjernvarme.
 • Tætning af trykluftsanlæg.
 • Deltagelse i “Vild natur” projekt i forbindelse med ny cykelsti langs Hadsundvej

Digitalisering

Vi har gennemført en række digitaliseringsprojekter, som også hjælper med at spare på energiforbruget, og vi er i gang med en større digitaliseringsrejse. Indtil videre har det betydet, at vi har:

 • Reduceret papirforbruget i vores arbejdsprocesser.
 • Øget produktiviteten i vores produktion ved brug af digital teknisk dokumentation.
 • Reduceret forsinkelser i produktionen ved implementering af elektronisk lagerscanningssystem med stregkoder.
 • Reduceret unødvendig kørsel efter hasteordrer.

FN´s 17 verdensmål

HMK Bilcon arbejder med FN’s 17 Verdensmål. Vi er også en del af det globale samfund, som tager ansvar for kloden, og derfor har vi besluttet at fokusere på de for os mest relevante verdensmål, hvor vi her og nu kan lave forbedringer.

 • Vi arbejder tæt sammen med uddannelsesinstitutioner for at hjælpe studerende og lærlinge med at udvikle professionelle færdigheder og kompetencer.
 • Vi har altid ansat 10% lærlinge.
 • Vi har ansatte i flexjob og løntilskud.
 • Alle medarbejdere tilbydes efteruddannelse i bl.a. LEAN.
 • Vi genbruger vand for trykprøvning.
 • Vi reducerer vandforbruget løbende.
 • Vaskepladser er tilsluttet brønde med olieudskiller.
 • Vi vil løbende energioptimere i hele virksomheden.
 • Vi arbejder med at integrere solceller på vores produkter.
 • Vi bruger LEAN management for at øge produktionseffektiviteten.
 • Vi vil effektivisere udnyttelse af ressourcer og øge brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer.
 • Vi håndterer kemikalier og affald miljømæssigt forsvarligt.
 • Affaldsmængden skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
 • Integration af oplysninger om bæredygtighed i vores rapporteringscyklus.
 • 95% af vores computere, servere og telefoner er købt refurbished/genbrugt.
 • Vi er et aktivt medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nord Denmark og deltager i bæredygtige udviklingsprojekter, bl.a. Det Grønne Rejsehold.
 • Vi arbejder tæt sammen med Business Aalborg om forskellige udviklingsprojekter.
 • Vi har lavet green screening og grøn strategi sammen med House of Energy.
 • Vi er medlem af Aalborg Alliancen og Klimaalliancen.
 • Vi samarbejder med High:five om at hjælpe unge på kanten tilbage på arbejdsmarkedet

Gennemførte forbedringer 2018-2022

 • 100% af vores el kom fra vedvarende energikilder som vandkraft og vindenergi i Danmark og Norge.
 • Vi har investeret et millionbeløb i en ny malerkabine og et industrigasanlæg (LPG), som har halveret energiforbruget til opvarmning og reduceret CO2 udledningen med 13% og S2 med 97% og NOX med 65%.
 • Belysning i produktionshaller og kontorbygning er 100% LED eller elsparepærer.
 • Ny frekvensstyret kompressor har reduceret elforbruget med ca. 20-30%.
 • Forbruget af fjernvarme er reduceret med 20-30% via fjernvarmestyring.
 • Alle kaloriferer er renset og udskiftes til nyere mere effektive modeller.
 • 8 mindre varmepumper er installeret for at supplere opvarmning.
 • Elvandvarmere er installeret i stedet for olievandvarmere i montagehal.
 • Nye sparevandhaner er installeret i baderum og på toiletter.
 • 2 nye lavtryksventilationsanlæg med varmegenvinding og frekvensstyring er installeret.
 • Alle punktudsugningsanlæg er tætnet.
 • Alle porte er blevet tætnet.
 • Loft isoleret over alle malerkabiner.
 • Reduceret forbruget af maling med 20% ved skift til bedre produkter.
 • Køb af nye svejseapparater som bruger mindre strøm.
 • Vaskepladser er tilsluttet brønde med olieudskiller.
 • Vi sorterer affald til genbrug inkl. stål, rustfri stål, aluminium og brandbart materiel.
 • 90% af pap og karton genanvendes til forsendelser.
 • Vi anvender udelukkende transportører, som minimum lever op til EU5 normen.
 • Alle køretøjer er udskiftet til nye modeller, som kører dobbelt så langt på literen, hvilket gælder både gaffeltrucks og firmabiler.
 • Der er indkøbt nye el-gaffeltrucks, palleløftere, fejemaskiner, traktor og en trækker, som er mindre belastende.
 • Gulve malet lyse for at forbedre arbejdsmiljø.
 • Nye støjreducerende lydvægge i troldtekt.
 • Genanvendelse af vand ved tryktest.