Teknik, projekt och standardisering

Teknik- och utvecklingschef

Vakant


Standardiseringschef

Søren Bang Nielsen

Telefon: (+45) 20 85 42 44
E-post: sbn@hmkbilcon.dk


Projektledare

Niels Brønnum Duff

Telefon: (+45) 28 10 55 37
E-post: nbd@hmkbilcon.dk


Projekt ledare

Martin Jæger

Telefon: (+45) 92 72 17 62
E-post: mj@hmkbilcon.dk


Projekt koordinator

Camilla Lindrum Christophersen

Telefon: +45 22 45 98 92
E-post: clc@hmkbilcon.dk