Vattencontainer

Beskrivning

Vår vattencontainer för försvaret kan användas för många olika uppgifter inklusive transport, behandling, lagring och leverans av dricksvatten eller för akuta brandbekämpningsuppgifter. Den kan sättas upp och användas för försvarsuppdrag eller för humanitära insatser båda inom- och utomlands.

Vattencontainern kan isoleras och användas globalt i temperaturer från -46°C till +49°C. Den kan förses med vattenkylning och hålla vattnet frostfritt under återcirkulation. Vattenkvaliteten i vattentanken kan upprätthållas enligt STANAG 2136.

Vattnet i tanken tillförs med hjälp av ett pumpsystem, som består av en huvudpump och en cirkulationspump. Filtreringssystem av olika typer kan monteras efter filtreringskrav. Dessutom kan ett kloreringssystem monteras vid behov.

Containern är självförsörjande med en inbyggd generator och är den monterad i en containerram kan den transporteras med lastbil, tåg, fartyg och flyg.

För försvarets personal är den lätt att sköta och vi fokuserar på en gedigen utbildning i leveransen av produkterna. Vi utför serviceuppgifter på vattencontainern så att de alltid är fullt fungerande ute på fältet.

Vi kan tillverka och leverera våra produkter till försvaret i enlighet med gällande upphandlingsstandarder, NATO STANAG-krav och MIL-standarder.

Fördelar

Hög kapacitet
Viktoptimerad
Fler alternativ för transport
Stor användarvänlighet
CSC godkänd ram
Upp till 20 år livslängd

Vattencontainer_1

Teknisk data

Exempel på konstruktion
Tank: Standard ISO 20″
Tankkapacitet: 10 000 ltr.
Godkännande CSC
Längd: 6 058 mm
Höjd: 2 591 mm
Bredd: 2 438 mm
Totalvikt tom: 6 365 kg