Bränslecontainer

Beskrivning

Vår bränslecontainer är avsedd för transport och lagring av bränsle som används för landfordon i försvarets områden. Containern används som förvaringscontainer för förvaring av extra bränsle, som kan sugas in i en fristående bränslebehållare.

Bränslecontainern är en standard 20 fots container godkänd för transport enligt IDMG och ADR reglerna. Den kan vara gjord av stål, rostfritt stål eller aluminium. Pumpen och mätaren är inte monterade på behållaren, eftersom den endast används som förvaringsbehållare. Ramen är tillverkad av stål och kan flyttas med kran, krok eller topplyft. Den är CSC-godkänd och kan transporteras med lastbil, tåg, fartyg och flyg.

Tankcontainern kan användas som en del av en större tankanläggning, där flera containrar är sammankopplade med till exempel en lägertank som fungerar som bensinstation för tankning av försvarets olika fordon.

Behövs en bränslecontainer för leverans med pump och mätare passar vår stand-alone bränslecontainer för uppgiften.

Vi kan tillverka och leverera våra produkter till försvaret i enlighet med gällande upphandlingsstandarder, NATO STANAG-krav och MIL-standarder.

Fördelar

Stor kapacitet
Hög kvalitet
Stor användarvänlighet
ADR godkänd
CSC godkänd ram
Används från -46°C till +49°C

Teknisk data

Exempel på konstruktion
Tank: Standard ISO 20″
Tankkapacitet: 24 000 ltr.
Godkännande: ADR/CSC
Längd: 6 060 mm
Höjd: 2 590 mm
Bredd: 2 440 mm
Totalvikt tom: 5 100 kg