Försvarslösningar

Över 40 års kunskap
om kvalitetsprodukter

Vi har över 40 års erfarenhet av att producera försvarslösningar – fordon och bränsleutrustning – och vi är experter på att bygga dessa produkter.

Våra produkter är i första hand tillverkade av aluminium och produkterna har en mycket lång hållbarhet då vi endast använder kvalitetsmaterial och väl beprövade komponenter.

Vi kan möta de höga krav som ställs på försvarsmateriel vad gäller användarvänlighet, manövrerbarhet och hållbarhet.

Vi har tagit fram många olika försvarslösningar för det danska, svenska och norska försvaret t.ex.

  • terrängtankbil,
  • refuellere för flygplan och helikoptrar,
  • bränslecontainrar,
  • vattencontainrar,
  • expanderbara containrar för försvarsmateriel och personal.

Utöver de olika typerna av fordon och containrar tillverkar vi andra produkter som underleverantörsarbete till försvarsindustrin.

Vi har:

  • levererad framhjälmar och lastmoduler för Eagle 4-fordon,
    tillverkade bränsletankar,
  • tillverkad luckor, halvfabrikat och livslängd för Piranja-fordon,
  • målad, monterad bälten och provkörd pansarvagnen M113.

Våra många olika lösningar är bland de bästa på marknaden, då vi kontinuerligt utvecklar våra produkter. Vi använder konkurrenskraftiga lättviktsmaterial och den senaste tekniken.

Vid sidan av produktion och utveckling av försvarslösningar är vi specialiserade på att underhålla försvarsmateriel och se till att materielen fungerar.

Vi gör service och underhåll på t.ex. vattencontainrar, bränslecontainrar och terrängtankbilar etc. Många av produkterna har varit i drift i mer än 30 år.

2022 har vi blivit godkända för ett stort ICC-projekt tillsammans med ADMG och en stor internationell försvarskoncern som certifierar våra anställda i svetscertifieringen DIN 2303 Q2BK1.

I detta sammanhang har vi investerat i en mindre svetsrobot och under 2024 installerar vi en stor svetsrobot som kan svetsa skurna delar i hög kvalitet.