Reklamation

För klagomål måste du fylla i formuläret nedan. Ju mer detaljerat formuläret fylls i, desto snabbare kan vi få ärendet handlagt.

Bilddokumentation skickas som bilaga tillsammans med blankett som skickas till vår klagoavdelning.

Om en reservdel ska skickas till oss, skicka en utskrift av det mail du får som kvitto tillsammans med reservdelen till: HMK Bilcon A/S, Hadsundvej 295, 9260 Gistrup, Danmark.

Det är viktigt att alla uppgifter är ifyllda, annars returneras delen på kundens bekostnad!

    Garanti på produkter
    Garanti på produkten framgår av orderbekräftelsen.

    Ändringar/reklamationer/klagomål ska göras hos HMK Bilcon under normal arbetstid, eller hos någon av våra samarbetsverkstäder efter överenskommelse.

    Normal inspektion av konstruktionen måste dock alltid iakttas.
    OBS! – gäller inte slitdelar eller vid felaktig användning.