Terrängtankbil

Beskrivning

Vår terrängbil för försvaret är byggd med en aluminiumtank avsedd för transport av bränslen som diesel, bensin, F34 och Jet A1-bränsle. Tankbilen är extremt lämplig för körning i svår terräng då den är monterad på ett förstärkt och mycket flexibelt MAN HX77 terrängchassi med 8 axlar med dragkraft på alla 8 hjul.

Tankbilen är godkänd enligt reglerna i ADR, så att bränslena kan transporteras och levereras säkert till Försvarsmaktens många fordon och flygplan. Tanken rymmer 17 400 liter i 3 rum. Skvalpskott har gjorts både på tvären och på längden i tanken för att säkerställa en mycket hög stabilitet, så att tankbilen inte välter vid ojämn körning.

I tankbilens utvecklingsfas är manövrerbarhet och användarvänlighet högt prioriterat, så att det är lätt att köra med samtidigt som lossning och lastning av bränsle kan ske enkelt och snabbt.

Vid behov kan terrängtankbilen tillverkas med ballistiskt skydd med lättviktspansar i t.ex. fiberkomposit.

Vi kan tillverka och leverera våra produkter till försvaret i enlighet med gällande upphandlingsstandarder, NATO STANAG-krav och MIL-standarder.

Fördelar

Förstärkt chassi anpassat för terrängkörning
Dragkraft på alla 8 hjulen
ADR godkänd tankbil
Hög kvalitet
Stor användarvänlighet
Maximal tankvolym
Stor manövrerbarhet

Terrængående_tankbil_1

Teknisk data

Exempel på konstruktion
Tank: Terrängtankbil
Tankkapacitet: 17 400 ltr.
Längd: 10 300 mm
Höjd: 3 200 mm
Bredd: 2 550 mm
Totalvikt: 32 000 kg