City trailers

Beskrivning

Vi har under många år producerat city trailers för den svenska marknaden för transport av bensin och diesel.

Vi har lanserat en ny generation av tank citytrailers, där vi har designat om och optimerat produkten så att det är möjligt att frakta mer last på en resa. Tanken på våra citytrailers har utökats något så att det nu finns plats för 37 000 liter i tanken, jämfört med tidigare 25 000 liter.

Våra citytrailes är försedda med 2 tvångsstyrda axlar med VSE styrsystem och kopplingen mellan signalgenerator och styrbox försörjs nu elektriskt istället för tidigare Tridex styrsystem, där denna signal var hydraulisk. Därför bibehålls framkomligheten som den 1:a axel tank citytrailer var känd för. Detta gör därför att tank citytrailern kan användas i trånga tätorter, där det kan vara svårt att ta sig fram, då styrningen av släpet är utmärkt.

Tanken kan delas upp i upp till 7 rum, men vi erbjuder ett mindre antal rum om så önskas. Tanken är försedd med utrustning för pumpleveranser, med MID godkänt mätsystem, samt 2 slangupprullare baktill.

Fördelar

Stabil drift
Extra bra tillgänglighet
Bra driftsekonomi
Lång hållbarhet
Högre andrahandsvärde

Tankbiler

Teknisk data

 

Exempel på konstruktion
Chassi: 2 aksler
Tank volym: 37 000 ltr.
Antal fack: 4
Höjd: 3 190 mm
Längd: 11 000mm
Bredde: 2 550 mm
Total vikt: 6 420 kg