13 apr, 2022

Årsregnskab 2021

HMK Bilcon kom igennem et meget svært corona-år

Den nordjyske opbygger-virksomhed har i 2021 haft et ”annus horribilis” med corona – ordrebeholdningen er god og sætter ny rekord, så fremtidsudsigterne er gode

2021 resultatet betegnes som meget utilfredsstillende for tankvognsproducenten, der har haft et ekstremt svært år pga. corona-situationen, som har givet rekordhøjt sygefravær og ustabil materialeforsyning, der har forårsaget mange ekstra omkostninger i produktionen. Omsætningen er vokset med 19% i forhold til 2020.

3 udviklingsprojekter og en fantastisk introduktion på det svenske marked var en stor mundfuld for 2021 resultatet, men det lægger fundamentet til nogle gode fremtidige år.

Underliggende drift stabil igen
Resultatet er negativt, men skyldes engangsomkostninger til et stort og på alle områder corona-ramt projekt. Administrerende direktør Peter Jensby forklarer, at 2021-resultatet er for dårligt, men der er 3 gode nyheder i læringen: For det første ved vi, hvad der er gået galt. For det andet har vi justeret dette fremadrettet. Og for det tredje får vi sorte tal igen i 2022.

Den nye succes i Sverige er enormt vigtig og betyder, at vi ud over at være markedsleder i både Danmark og Norge igennem mange år, også bliver det i Sverige. Derudover bidrager det nyligt indgående strategiske partnerskab med TouchStar Technologies også positivt til væksten i 2022.

Antal fuldtidsansatte er steget fra 88 til nu 90, heraf 7 lærlinge, 2 i fleksjob og 3 i seniorjob. Virksomheden arbejder fortsat med en omfattende digitalisering og automatisering. Senest er virksomheden af Erhvervsstyrelsen blevet godkendt til et omfattende modkøbsprojekt med en meget stor koncern indenfor den europæiske forsvarsindustri, hvor fokus er på automatisering, robotsvejsning og svejsning i armeret stål.

Salg, standardisering og vækst
Ifølge den administrerende direktør vil 2022 blive et år med overskud grundet et større salg af de nyudviklede produkter, hvis ellers materialeforsyningen af aluminium og andre kritiske komponenter kan holdes stabil.

”Salget går godt og standardiseringen er kommet op i gear, så det nu bliver nemmere at automatisere og/eller outsource dele af vores produktion. Dermed kan vi bedre skalere vores forretning og drive vores omkostninger lidt længere ned, hvilket fortsat er nødvendigt.”

Peter Jensby fortæller, ”at ordrebeholdning og pipeline er rekordstor, og nu fordelt på flere produkter og geografiske markeder end tidligere. Dette danner basis for en større international vækst i de kommende år. Der er desuden en kraftigt stigende interesse fra en række europæiske lande på vores forsvarsindustrielle specialprodukter.”