13 apr, 2022

Årsredovisning 2021

HMK Bilcon tog sig igenom ett mycket svårt Coronaår

Tillverkaren av br¨änsletanker hade ett ”annus horribilis” med Corona 2021. Orderstocken är god och sätter rekord och framtiden ser bra ut också.

2021 års resultat beskrivs som mycket otillfredsställande för tanktillverkaren som har haft ett extremt svårt år på grund av Corona situationen. Detta har resulterat i rekordhög sjukfrånvaro och instabil materialförsörjning har orsakat många extra kostnader i produktionen. Intäkterna har ökat med 19 % jämfört med 2020.

3 utvecklingsprojekt och en fantastisk introduktion till den svenska marknaden var en stor munsbit för 2021 års resultat, men det lägger grunden för några bra år i framtiden.

Underliggande drift stabil igen
Resultatet är negativt på grund av engångskostnader för ett stort och inom alla områden corona-drabbat projekt. VD Peter Jensby förklarar att resultatet för 2021 är dåligt, men det finns tre goda nyheter i lärandet: För det första vet vi vad som har gått fel. För det andra har vi justerat detta framåt. Och för det tredje kommer vi att tjäna pengar igen 2022.

Den nya framgången i Sverige är oerhört viktig och innebär att HMK Bilcon, förutom att vara marknadsledare i både Danmark och Norge under många år, även kommer att vara marknadsledande i Sverige. Dessutom bidrar det senaste strategiska partnerskapet med TouchStar Technologies positivt till tillväxten 2022.

Antalet heltidsanställda har ökat från 88 till nu 90, varav 7 är lärlingar, 2 i flexjobb och 3 i seniorjobb. Företaget fortsätter att arbeta med omfattande digitalisering och automatisering. Senast har företaget godkänts av det danska Erhvervsstyrelsen för ett omfattande ICC-projekt med en mycket stor koncern inom den europeiska försvarsindustrin, där fokus ligger på automation, robotsvetsning och svetsning i armerat stål.

Försäljning, standardisering och tillväxt
Enligt vd:n kommer 2022 att bli ett vinstår på grund av ökad försäljning av de nyutvecklade produkterna om materialförsörjningen av aluminium och andra kritiska komponenter kan hållas stabil.

”Försäljningen går bra och standardiseringen har tagit fart, så det blir nu lättare att automatisera och/eller lägga ut delar av vår produktion på entreprenad. Detta gör att vi kan skala vår verksamhet bättre och driva våra kostnader lite längre ner, vilket fortfarande är nödvändigt. ”

Peter Jensby säger, ”att orderstocken och pipelinen är rekordstor och nu är uppdelad på fler produkter och geografiska marknader än tidigare. Detta utgör grunden för en ökad internationell tillväxt de kommande åren. Det finns också ett stort ökat intresse från ett antal europeiska länder för våra specialprodukter för försvarsindustrin. ”