13 apr, 2022

Årsregnskap 2021

HMK Bilcon kom seg gjennom et svært vanskelig koronaår

Drivstofftankprodusenten hadde en «annus horribilis» med korona i 2021. Ordrereserven er god og setter rekord og utsiktene er gode også.

2021-resultatet beskrives som svært utilfredsstillende for tankbilsprodusenten, som har hatt et ekstremt vanskelig år på grunn av koronasituasjonen. Dette har resultert i rekordhøyt sykefravær og ustabil materialtilgang har gitt mange ekstrakostnader i produksjonen. Omsetningen har vokst med 19 % sammenlignet med 2020.

3 utviklingsprosjekter og en fantastisk introduksjon til det svenske markedet var en stor munnfull for 2021-resultatet, men det legger grunnlaget for noen gode år fremover.

Underliggende drift stabil igjen
Resultatet er negativt på grunn av engangskostnader for et stort og på alle områder koronarammet prosjekt. Administrerende direktør Peter Jensby forklarer at 2021-resultatet er dårlig, men det er tre gode nyheter i læringen: For det første vet vi hva som har gått galt. For det andre har vi justert dette fremover. Og for det tredje tjener vi penger igjen i 2022.

Den nye suksessen i Sverige er ekstremt viktig og gjør at HMK Bilcon i tillegg til å være markedsleder både i Danmark og Norge i mange år, også vil være markedsleder i Sverige. I tillegg bidrar det nylige strategiske partnerskapet med TouchStar Technologies også positivt til vekst i 2022.

Antall heltidsansatte har økt fra 88 til nå 90, hvorav 7 er lærlinger, 2 i fleksjobber og 3 i seniorjobber. Selskapet jobber videre med omfattende digitalisering og automatisering. Senest er selskapet godkjent av Erhvervsstyrelsen for et omfattende ICC-prosjekt med et meget stort konsern innen europeisk forsvarsindustri, hvor fokus er på automasjon, robotsveising og sveising i armert stål.

«Salget går bra, og standardiseringen har skutt opp, så det blir nå enklere å automatisere og/eller sette ut deler av produksjonen vår. Dette gjør at vi kan skalere virksomheten vår bedre og drive kostnadene litt lenger ned, noe som fortsatt er nødvendig. «

Salg, standardisering og vekst
Ifølge konsernsjefen vil 2022 bli et år med overskudd på grunn av større salg av de nyutviklede produktene dersom materialtilgangen av aluminium og andre kritiske komponenter kan holdes stabil.

Peter Jensby sier, «at ordrereserven og pipeline er rekordstor, og nå er delt mellom flere produkter og geografiske markeder enn tidligere. Dette danner grunnlaget for større internasjonal vekst de neste årene. Det er også en stor økning i interessen fra en rekke europeiske land for våre spesialprodukter til forsvarsindustrien.»