Samfunnsansvar & bærekraft

Som en ansvarlig dansk arbeidsplass, er vi inspirert av de ti prinsippene i FNs Global Compact på områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Vi jobber med de 17 bærekraftsmålene, har systematisert miljøarbeidet vårt og i august 2020 mottatt en DS/EN ISO-14001:2015-sertifisering.

Arbeidsforhold og arbejdsmiljø

For oss er arbeidsforhold og arbeidsmiljø avgjørende faktorer for å drive en sunn virksomhet. Derfor legger vi stor vekt på å sikre gode og trygge fysiske og mentale arbeidsforhold for våre ansatte. Vi følger selvfølgelig alle gjeldende regler på området og forbereder blant annet årlige arbeidsplassvurderingerm slik at vi hele tiden kan forbedre oss.

Vi viser samfunnsansvar i alle ansettelsessaker og ansetter dyktig arbeidskraft og har ansatte i fleksjobber og lønnstilskudd. Personalet vårt er profesjonelt organisert, og vi har en mye høyere andel lærlinger, alltid ca. 10%, enn loven krever. Vi er medlem av Dansk Industri og følger bransjeavtalen, som sikrer at alle ansatte har ordnede vilkår og betingelser.

For at vi som selskap kan flytte oss, er det viktig med nye innspill og ideer. Derfor samarbeider vi ofte med studenter fra Aalborg Universitet og UCN om utviklingsprosjekter innen energioptimalisering, salg og markedsføring, produksjonsoptimalisering, HR og ledelse. I tillegg har vi gjennomført et stort trivselsprosjekt for alle ansatte med fokus på kosthold, røyking, alkohol, trening og stress.

Kvalitet, miljø og
ISO-sertificeringer

Vi produserer produkter av høyeste kvalitet, som har lang holdbarhet og bransjens lengste levetid. Våre produkter er pålitelige og produsert i henhold til en rekke ISO-sertifiseringer. Vi har et DS/EN ISO:9001:2015 kvalitetsstyringssystem, som sikrer en høy produktkvalitet og effektive arbeidsprosesser. I tillegg har vi en rekke sveisesertifiseringer som DS/EN ISO 9606-2 for konstruksjon av tanker i henhold til EN 13094:2015 som kreves av ADR 2017, DS/EN ISO 10042:2005 for buesveising av skjøter i aluminium og dens legeringer og DS/EN ISO 13445-4:2017 for design og produksjon av trykktanker. I tillegg er vi ISO-sertifisert i henhold til standard DS EN ISO 3834-2: 2005, slik at vi oppfyller kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer. I tillegg til ISO-sertifiseringene, jobber vi med LEAN-ledelse for å sikre, at vi kontinuerlig optimaliserer våre produksjonsprosesser.

I august 2020 ble vi DS/EN ISO 14001:2015-sertifisert, og nå, som den eneste tankbyggeren i Nord-Europa, har vi både ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015-sertifisering. I 2022 har vi også blitt DIN 2303-Q2BK1 sertifisert. Sertifiseringen i DIN 2303-Q2BK1 betyr at vi nå er godkjent til å sveise i alle typer stål (unntatt armert stål) i henhold til de tyske sveisestandardene.

Miljø og klima

Vi har allerede gjort mange forbedringer av selskapet, som alle hjelper med å gjøre selskapet grønnere. Vi er ikke ferdig i det hele tatt, men vi er godt i gang. Vi har redusert energiforbruket vårt kraftig og gjennomført en rekke digitaliseringsprosjekter som også har en positiv effekt på miljøet.

Pågående prosjekter

Vi fortsetter å jobbe med et bredt spekter av tiltak som vil redusere energiforbruket og miljøbelastningen ytterligere.

Derfor fortsetter vi med:

 • Utskifting av varmesystem i testavdeling fra oljefyr til fjernvarme.
 • Tetting av trykkluftssystemer.
 • Deltakelse i prosjektet «Vill natur» i forbindelse med ny sykkelvei langs Hadsundvej.

Digitalisering

Vi har gjennomført en rekke digitaliseringsprosjekter, som også hjelper til med å spare energiforbruk, og vi legger ut på en større digitaliseringsreise. Så langt har dette betydd at vi har:

 • Redusert papirforbruk i arbeidsprosessene våre.
 • Økt produktivitet i vår produksjon ved hjelp av digital teknisk dokumentasjon.
 • Reduserte produksjonsforsinkelser ved å implementere elektronisk aksjeskanningssystem med strekkoder.
 • Redusert unødvendig kjøring på presserende ordrer.

FNs 17 bærekraftsmål

HMK Bilcon arbeider med FNs 17 bærekraftsmål. Vi er også en del av det globale samfunnet som tar ansvar for kloden, og det er derfor vi har bestemt oss for å fokusere på de mest relevante bærekraftsmålene for oss, der vi kan gjøre forbedringer her og nå.

 • Vi jobber tett med utdanningsinstitusjoner for å hjelpe studenter og lærlinger med å utvikle faglige ferdigheter og kompetanser.
 • Vi har alltid ansatt 10% lærlinger.
 • Vi har ansatte i fleksjobber og lønnstilskudd.
 • Alle ansatte tilbys etterutdanning i bl.a. LEAN.
 • Vi resirkulerer vann for trykktesting.
 • Vi reduserer vannforbruket kontinuerlig.
 • Vaskesteder er koblet til brønner med oljeutskillere.
 • Vi vil kontinuerlig optimalisere energi i hele selskapet.
 • Vi jobber med å integrere solceller i produktene våre.
 • Vi bruker LEAN-ledelse for å øke produksjonseffektiviteten.
 • Vi ønsker å effektivisere ressursbruk og øke bruken av rene og miljøvennlige teknologier og industrielle prosesser.
 • Vi hånterer kjemikalier og avfall sikkert.
 • Mengden avfall må reduseres betydelig gjennom forebygging, reduksjon, resirkulering og gjenvinning.
 • Integrering av bærekraftsinformasjon i rapporteringssyklusen.
 • 95% av våre computere, servere og telefoner er kjøpt refurbished/gjenbrukt.
 • Vi er et aktivt medlem av Network for Sustainable Business Development Nord Denmark og deltar i bærekraftige utviklingsprosjekter for eksempel Det grønne reiselaget.
 • Vi samarbeider tett med Business Aalborg om forskjellige utviklingsprosjekter.
 • Vi har laget grønn screening og grønn strategi med House of Energy.
 • Vi er medlem av Aalborg Alliancen og Klimaalliancen.
 • Vi samarbeider med High:five for å hjelpe unge på kanten tilbake på arbeidsmarkedet.

Forbedringer gjort i 2018-2022

 • 100% av strømmen vår kom fra fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft i Danmark og Norge.
 • Vi har investert en million i en ny lakkeringskabine og et industrigassanlegg (LPG), som har halvert energiforbruket til oppvarming og redusert CO2-utslipp med 13%, S2 med 97% og NOX med 65%.
 • Belysning i produksjonshaller og kontorbygg er 100% LED og sparepærer.
 • Ny frekvensstyrt kompressor har redusert strømforbruket med ca. 20-30%.
 • Forbruket av fjernvarme er reducert via fjernvarmekontroll med ca. 20-30%.
 • Alle bereder har blitt renset og erstattet med nyere og mer effektive modeller.
 • 8 mindre varmepumper er installert for å supplere oppvarming.
 • Elektriske varmtvannsberedere er installert i stedet for oljevannvarmere i forsamlingshallen.
 • Nye armaturer er installert på bad og toalett.
 • To nye lavtrykksventilasjonssystemer med varmegjenvinning og frekvensstyring er installert.
 • Alle punktuttrekkssystemer har blitt isolert.
 • Alle porter har blitt isolert.
 • Tak isolert over alle lakkeringskabiner.
 • Redusert forbruk av maling med 20% ved å bytte til bedre produkter.
 • Kjøp av nye sveiseutstyr som bruker mindre strøm.
 • Vaskesteder er koblet til brønner med oljeutskillere.
 • Vi sorterer avfall for gjenvinning inkl. stål, rustfritt stål, aluminium og brennbart materiale.
 • 90% av papp resirkuleres for forsendelser.
 • Vi bruker bare transportører som minst overholder EU5-standarden.
 • Alle kjøretøyer er erstattet med nye modeller, som kjører dobbelt så langt på literen, noe som gjelder både gaffeltrucker og firmabiler.
 • Nye elektriske gaffeltrucker, jekketraller, feiemaskiner, traktor og lastebil, som er bedre for miljøet er kjøpt.
 • Gulv malt lyst for å forbedre arbeidsmiljøet.
 • Nye støydempende lydvegger i akustiske Troldtekt paneler.
 • Gjenbruk av vann for trykktesting.