Samhällsansvar
& hållbarhet

Som en ansvarsfull dansk arbetsplats inspireras vi av de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption. Vi arbetar med de 17 globala målen, har systematiserat vårt miljöarbete och fick i augusti 2020 en DS/EN ISO-14001:2015-certifiering.

Arbetsförhållanden och arbetsmiljö

För oss är arbetsförhållanden och arbetsmiljö avgörande faktorer för att driva en hälsosam verksamhet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa goda och säkra fysiska och mentala arbetsvillkor för våra anställda. Vi följer naturligtvis alla tillämpliga regler på området och förbereder bland annat årliga bedömningar av arbetsplatsen, så att vi ständigt kan förbättras.

Vi visar socialt ansvar i alla anställningsfrågor och anställer kvalificerad arbetskraft och har anställda i flexjobb och lönesubventioner. Vår personal är professionellt organiserad, och vi har en mycket högre andel lärlingar, alltid ca. 10% än vad som krävs enligt lag. Vi är medlem i den Dansk Industri och följer branschavtalet, som säkerställer att alla anställda har ordnade villkor.

För att vi som företag kann flytta på oss, är det viktigt med nya insatser och idéer. Därför samarbetar vi ofta med studenter från Aalborg Universitet och UCN om utvecklingsprojekt inom energioptimering, försäljning och marknadsföring, produktionsoptimering, HR och management. Dessutom har vi avslutat ett stort välfärdsprojekt för alla anställda med fokus på kost, rökning, alkohol, motion och stress.

Kvalitet, miljö och ISO-certifieringar

Vi producerar produkter av högsta kvalitet som har stor hållbarhet och branschens längsta livslängd. Våra produkter är tillförlitliga och tillverkade enligt ett antal ISO-certifieringar. Vi har ett DS/EN ISO:9001:2015 kvalitetsstyrningssystem som säkerställer en enhetlig produktkvalitet och effektiva arbetsprocesser. Dessutom har vi ett antal svetscertifieringar såsom DS/EN ISO 9606-2 för konstruktion av tankar enligt EN 13094:2015 enligt krav 2017, DS/EN ISO 10042:2005 för bågsvetsning av fogar i aluminium och dess legeringar och DS/EN ISO 13445-4:2017 för konstruktion och tillverkning av trycktankar. Dessutom är vi ISO-certifierade enligt standarden DS/EN ISO 3834-2:2005, så att vi uppfyller kvalitetskraven för smältsvetsning av metalliska material. Förutom ISO-certifieringarna arbetar vi med LEAN-ledningen för att säkerställa att vi ständigt optimerar våra produktionsprocesser.

I augusti 2020 blev vi DS/EN ISO 14001:2015-certifierade och har nu som den enda tankbyggaren i norra Europa både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015-certifiering. 2022 har vi även blivit DIN 2303-Q2BK1 certifierade. Certifieringen i DIN 2303-Q2BK1 innebär att vi nu är godkända att svetsa i alla typer av stål (utom armerat stål) enligt tyska svetsstandarder.

Miljö och klimat

Vi har redan gjort många förbättringar av företaget, som alla hjälper till att göra företaget grönare. Vi är inte klara alls, men vi är på god väg. Vi har kraftigt minskat vår energiförbrukning och genomfört ett antal digitaliseringsprojekt, som också har en positiv effekt på miljön.

Pågående projekter

Vi fortsätter att arbeta med ett brett spektrum av initiativ som ytterligare kommer att minska vår energiförbrukning och miljöpåverkan.

Det är därför vi fortsätter med:

 • At byte ut värmesystem i test hallen från oljepanna till fjärrvärme.
 • Tätning av tryckluftssystem.
 • Deltaga i projektet ”Vild natur” i anslutning till den nya cykelvägen längs Hadsundvej.

Digitalisering

Vi har slutfört ett antal digitaliseringsprojekt som också hjälper till att spara energiförbrukning, och vi börjar på en stor digitaliseringsresa. Hittills har detta inneburit att vi har:

 • Minskad pappersförbrukning i våra arbetsprocesser.
 • Ökad produktivitet i vår produktion med digital teknisk dokumentation.
 • Minskade produktionsförseningar genom att implementera elektroniskt aktiescanningssystem med streckkoder.
 • Minskade onödig körning på brådskande beställningar.

FN:S 17 globala målen

HMK Bilcon arbetar med FN:s 17 globala målen. Vi är också en del av det globala samhället som tar ansvar för världen, och därför har vi beslutat att fokusera på de mest relevanta världsmålen för oss, där vi kan göra förbättringar här och nu.

 • Vi arbetar nära ihop med utbildningsinstitutioner för att hjälpa studenter och lärlingar att utveckla professionella färdigheter och kompetenser.
 • Vi har alltid anställt 10% lärlingar.
 • Vi har anställda i flexjobb och lönesubventioner.
 • Alla anställda erbjuds fortbildning i bland annat Lean.
 • Vi återvinner vatten för tryckprovning.
 • Vi minskar kontinuerligt vattenförbrukningen.
 • Tvättplatser är anslutna till brunnar med oljeseparatorer.
 • Vi ska kontinuerligt optimera energi i hela företaget.
 • Vi arbetar med att integrera solceller i våra produkter.
 • We use LEAN management to increase production efficiency.
 • We want to make more efficient use of resources and increase the use of clean and environmentally friendly technologies and industrial processes.
 • Vi hanterar kemikalier och avfall miljövänligt och korrekt..
 • Mängden av avfall måste minskas avsevärt genom förebyggande, minskning  och återvinning.
 • Integrering av hållbarhetsinformation i vår rapporteringscykel.
 • 95% av våra datorer, servrar och telefoner är köpt refurbished/renoverad.
 • Vi är en aktiv medlem i Network for Sustainable Business Development Nord Denmark och deltar i projekt för hållbar utveckling t.ex. Det gröna reselaget.
 • Vi arbetar nära ihop med Business Aalborg med olika utvecklingsprojekt.
 • Vi har gjord grön screening och grön strategi tilsammans med House of Energy.
 • Vi är medlem i Aalborg Alliancen och Kllimaalliancen.
 • Vi samarbetar med High:five för att hjälpa unga på kanten tillbaka till arbetsmarknaden.

Förbättringar gjort 2018-2022

 • 100% av vår el kom från förnybara energikällor som vattenkraft och vindkraft i Danmark och Norge.
 • Vi har investerat en miljon i en ny lackeringsbox och en industriell gasanläggning (LPG), som har halverat energiförbrukningen för uppvärmning och minskat koldioxidutsläppen med 13% och S2 med 97% och NOX med 65%.
 • Belysning i produktionshallar och kontorsbyggnader är 100% LED och energisparlampor.
 • Ny frekvensstyrd kompressor har minskat elförbrukningen med cirka 20-30%.
 • Konsumtionen av fjärrvärme har minskat via fjärrvärmekontroll med cirka 20-320%.
 • Alla varmvattenberedare rengörs och ersätts med nyare och effektivare modeller.
 • 8 mindre värmepumpar är installerade för att komplettera uppvärmningen.
 • Elektriska vattenvärmare installeras istället för oljevattenvärmare i monteringshallen.
 • Nya armaturen har installerats i badrum och toaletter.
 • Två nya lågtrycksventilationssystem med värmeåtervinning och frekvensstyrning är installerade.
 • Alla punktuttagssystem är tätade.
 • Alla portar har tätats.
 • Tak isolerat över alla lackeringsboxer.
 • Minskad konsumtion av färg med 20% vid bytta till bättre produkter.
 • Köp av nya svetsapparater som använder mindre kraft.
 • Tvättplatser är anslutna till brunnar med oljeseparatorer.
 • Vi sorterar avfall för återvinning inkl. stål, rostfritt stål, aluminium och brandfarligt material.
 • 90% av kartong återvinns för transporter.
 • Vi använder endast transportörer som åtminstone uppfyller EU5-standarden.
 • Alla fordon har ersatts med nya modeller som kör dubbelt så långt på litern, vilket gäller både gaffeltruckar och firmabilar.
 • Nya elektriska gaffeltruckar, palllyft, sopmaskiner, traktorer och en mindre lastbil har köpts.
 • Golv målade ljust för att förbättra arbetsmiljön.
 • Nya brusreducerande ljudväggar i akustiska Troldtekt paneler.
 • Vi återvinner vatten för tryckprovning.