31 jul, 2018

Green Smiley från Arbetsmiljöverket

Den 25 juni har Arbetsmiljöverket gjort årlig inspektion av företagets arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket tittar på säkerhet och hälsa på jobbet i företaget och vi har fått en Green Smiley eftersom vi inte har några problem med arbetsmiljöverket. Vår Green Smiley gäller för de närmaste 5 åren.

Vi är glada att vår säkerhetsorganisation arbetar för att kontinuerligt förbättra både den fysiska och mentala arbetsmiljön.

Bland annat har vi:

– Optimerat och moderniserat våra produktionsanläggningar
– Lagat rutiner för veckovisa säkerhetsinspektioner
– Etablerat en kemisk databas för optimal hantering av kemikalier
– Påbörjat ett hälsoprojekt för alla anställda
– Arbetat på att öka medarbetarnas välbefinnande