8 mar, 2022

ICC-projekt godkänt

Stort ICC-projekt för HMK Bilcon godkänt av danska Erhvervsstyrelsen

Det danska produktionsbolaget HMK Bilcon med säte i Nordjylland har godkänts av danska Erhvervsstyrelsen för ett större ICC projekt (Industrial Co-operation Contract) med en stor utländsk internationell koncern inom försvarsindustrin.

Godkännandet har beviljats ​​på grund av företagets omfattande kunnande inom svetsning och 40 års erfarenhet med tillverkning av specialfordon för försvarsindustrin.

Ytterligare en anledning till att denna möjlighet har uppstått är att företaget, som ett av de första i sin bransch, har uppnått en ISO-14001-certifiering inom miljöledning.

Projektet är ett avancerat tekniköverföringsprojekt, där företaget som enda företag i Danmark får utbildning för smeder för de speciella internationella svetscertifieringarna för pansarstål.

Vidare kommer det erfarna projekthuset ADMG (Advanced Digital Manufacturing Group) från Holstebro att bidra till att säkerställa en mycket högre grad av automatisering, digitalisering och kunskapsöverföring inom robotsvetsning i flera typer av metaller till HMK Bilcon.

Projektet har tilldelats efter 1 år av massiva förberedelser och är nu igång. Aktiviteterna kommer att pågå under de närmaste åren och förväntas bidra till ett långsiktigt specialiserat samarbete med stora internationella koncerner inom den globala försvarsindustrin.

”Vi är otroligt stolta över att vi har lyckats få projektet godkänt, vilket är ytterligare ett viktigt segment i HMK Bilcons strategi. Vi har under många år levererat specialfordon och containrar av högsta kvalitet till försvaret i Danmark, Norge och Sverige och vi ser fram emot att kunna leverera nya kvalitetsprodukter i pansarstål”, säger vd Peter Jensby.

”ADMG är skickliga specialister inom” Digital Manufacturing ”, och vi ser fram emot samarbetet som säkerligen kommer att resultera i en större produktportfölj för försvarsindustrin”, avslutar Peter Jensby.