Vanncontainer

Beskrivelse

Vår vanncontainer for forsvaret kan brukes til mange forskjellige oppgaver inkludert transport, behandling, lagring og levering av drikkevann eller til brannslukningsoppgaver.

Den kan settes opp og brukes til forsvarsoppdrag eller til humanitære operasjoner i inn- og utlandet.

Vanncontaineren kan isoleres og brukes globalt i temperaturer fra -46°C til +49°C.

Den kan forsynes med vannkjøling og holde vannet frostfritt under resirkulering. Vannkvaliteten i vanntanken kan opprettholdes i henhold til STANAG 2136.

Vannet i tanken tilføres ved hjelp av et pumpesystem, som består av en hovedpumpe og en sirkulasjonspumpe.

Filtreringssystemer av forskjellige typer kan monteres i henhold til filtreringskrav. I tillegg kan det monteres et kloreringssystem ved behov.

Containeren er selvforsynt med innebygget generator, og er den montert i containerramme kan den fraktes med lastebil, tog, skip og fly.

For forsvarets personell er det enkelt å betjene, og vi satser på en grundig opplæring i levering av produktene. Vi utfører serviceoppgaver på vannbeholdere slik at de alltid er fullt funksjonelle i felten.

Vi er i stand til å produsere og levere våre produkter til forsvaret i samsvar med gjeldende innkjøpsstandarder, NATO STANAG-krav og MIL-standarder.

Fordeler

Høy kapasitet
Vekt optimalisert
Flere alternativer for transport
Stor brukervennlighet
CSC godkjent ramme
Opptil 20 år av livet

Vanncontainer_1

Tekniske data

Eksempel på konstruksjon
Tank: Standard ISO 20″
Tankkapasitet: 10 000 ltr.
Godkjenning: CSC
Lengde: 6 058 mm
Høyde: 2 591 mm
Bredde: 2 438 mm
Total vekt tom: 6 365 kg