18 aug, 2020

125 år jubilæum

HMK Bilcon runder et (virkelig) skarpt hjørne

Med en historie tilbage fra 1895 runder HMK Bilcon den 11. september 2020 et skarpt hjørne med 125 år i branchen for opbygning af specialkøretøjer til det skandinaviske marked.

Smed Søren Jensen startede i 1895 et smedeværksted i Hjørring, som specialiserede sig i hestevogne indtil omkring 1950, hvor hestevognene for alvor var blevet udkonkurreret af motordrevne køretøjer. Virksomheden begyndte derefter at fremstille chassisrammer til lastbiler og blev senere til Hjørring Maskin- og karosserifabrik. I 1963 skiftede virksomheden navn til HMK Industri, og man fortsatte i de efterfølgende år med at producere vognstel, ladkasser, tankkøretøjer og andre specialkøretøjer.

Scandia Randers startede i 1955 med at producere løsninger til transport af olie og gas og fik senere navnet Bilcon. 10 år senere gik Bilcon i gang med at producere aluminiumstanke, og i år 2000 blev de to selskaber fusioneret til HMK Bilcon.

Virksomheden byggede i 2010 et fælles nyt hovedkontor i Gistrup ved Aalborg, så hele virksomheden var samlet på ét sted. Det er også her HMK Bilcon har til huse i dag med 10.000 m² under tag.

I 2017 gik virksomheden konkurs, men aktiverne fra det gamle selskab blev overtaget af to nye ejere med to investorer i ryggen. Cirka halvdelen af de tidligere medarbejdere blev tilbudt ansættelse i det nye selskab, så know-how og teknisk viden omkring produkterne er bibeholdt. Derudover er der tilført nye kompetencer, så mixet af erfaring og ny viden kan bringe virksomheden sikkert ind i fremtiden. Der ansættes løbende lærlinge, så der altid er 10-15 lærlinge i virksomheden, hvilket har reduceret gennemsnitsalderen med 10 år.

Stadig løsninger af højeste kvalitet
Nordjyske HMK Bilcon er i dag en professionel leverandør af specialkøretøjer til Skandinavien og leverer tankbiler og containere til både den private sektor og forsvaret, mobile trailere til sundhedsvæsenet, roadshow trailere til events og korn- og foderstofbiler til agrisektoren.

Udover det brede sortiment indenfor fremstilling af specialkøretøjer har HMK Bilcon i 2019 etableret egen softwareafdeling, som har udviklet SafeCon® III – en helt ny generation af softwarestyring til tankbiler. SafeCon® III er udviklet med brugerne i centrum, så det er så intuitivt, effektivt og nemt at betjene som muligt. Softwareafdelingen har fart på og har allerede udviklet massevis af ekstra features, som er et kæmpe skridt fremad for branchen. Som en ekstra god service til kunderne er supportafdelingen tilgængelig døgnet rundt

Hos HMK Bilcon har der gennem årene været tradition for at fremstille produkter af højeste kvalitet. Det er der stadigvæk det største fokus på, da produkter med en meget lang levetid og driftssikkerhed er altafgørende for kunderne, som i deres hverdag er helt afhængige af, at deres materiel fungerer korrekt. Tankbilerne har branchens laveste Total Cost of Ownership.

På vej mod en grønnere fremtid
Gennem de sidste tre år har virksomheden været igennem en gennemgribende forandringsproces, hvor der blandt andet er investeret kraftigt i udvikling af nye produkter, digitalisering og grøn omstilling. Blandt de nye produkter er udviklingen af en ny citytrailer, relanceringen af mobile trailere og udvikling og lancering af SafeCon® III.

Der er blevet gennemført mange digitaliseringsprojekter, som har givet en meget mere effektiv hverdag, og der vil blive indkøbt svejserobotter for yderligere at effektivisere produktionen. Den grønne omstilling er i fuld gang hos HMK Bilcon. Der er investeret kraftigt i grønne optimeringer internt i virksomheden, som bl.a. har reduceret forbrug og omkostninger til opvarmning med mere end 1/3. Samtidig er man i fuld gang med en række grønne projekter sammen med flere kunder som f.eks. installation af solcellepaneler på Det Danske Forsvars brændstofcontainere. Derudover er HMK Bilcon Leadpartner på udviklingen af en super capacitor, som skal forbedre miljøet på de danske og udenlandske havne. Sammen med Teknologisk Institut deltager HMK Bilcon også i et methanol projekt.

Jubilæet fejres med en jubilæumsfest for medarbejderne lørdag aften, men fejringen med kunderne udskydes til 2021 pga. den stigende Corona smitte.

Virksomheden beskæftiger i dag 90 ansatte i Gistrup ved Aalborg.