18 aug, 2020

125 årsjubileum

HMK Bilcon når en viktig milepæl

Med en historie som går tilbake til 1895 har HMK Bilcon 11. september 2020 nådd en milepæl ved å runde 125 år i bransjen for bygging av spesialkjøretøy til det skandinaviske markedet.

Smed Søren Jensen startet i 1895 et smedverksted i Hjørring. Verkstedet spesialiserte seg på hestevogner helt frem til rundt 1950, da hestevognene for alvor var blitt utkonkurrert av motordrevne kjøretøy. Virksomheten begynte deretter å produsere chassisrammer til lastebiler og ble senere til Hjørring Maskin- og karosserifabrik. I 1963 skiftet virksomheten navn til HMK Industri, og fortsatte i årene som fulgte å produsere vognunderstell, lastekasser, tankkjøretøy og andre spesialkjøretøy.

Scandia Randers begynte i 1955 å produsere løsninger til transport av olje og gass, og fikk senere navnet Bilcon. 10 år senere gikk Bilcon i gang med å produsere aluminiumstanker, og i år 2000 ble de to selskapene slått sammen til HMK Bilcon.

Virksomheten bygde i 2010 et felles nytt hovedkontor i Gistrup ved Aalborg, slik at hele virksomheten var samlet på ett sted. Det er også her HMK Bilcon holder hus i dag med 10.000 m² under tak.

I 2017 gikk virksomheten konkurs, men det gamle selskapets aktiva ble overtatt av to nye eiere med to investorer i ryggen. Omtrent halvparten av de tidligere medarbeiderne ble tilbudt ansettelse i det nye selskapet, slik at ekspertise og teknisk kunnskap om produktene er beholdt. I tillegg er det tilført ny kompetanse slik at en kombinasjon av erfaring og ny kunnskap kan føre virksomheten trygt inn i fremtiden. Det ansettes lærlinger løpende slik at det alltid er 10–15 lærlinger i virksomheten, noe som har redusert gjennomsnittsalderen med 10 år.

Fortsatt løsninger av høyeste kvalitet
Nordjyske HMK Bilcon er i dag en profesjonell leverandør av spesialkjøretøy til Skandinavia og leverer tankbiler og containere til både privat sektor og forsvaret, mobile trailere til helsevesenet, roadshow-trailere til arrangementer og korn- og fôrbiler til landbrukssektoren.

I tillegg til det brede sortimentet innenfor produksjon av spesialkjøretøy etablerte HMK Bilcon i 2019 sin egen programvareavdeling, som har utviklet SafeCon® III – en ny generasjon av programvarestyring til tankbiler. SafeCon III er utviklet med brukerne i sentrum, slik at det er så intuitivt, effektivt og enkelt å betjene som mulig. Programvareavdelingen preges av høy aktivitet og har allerede utviklet en rekke tilleggsfunksjoner, som er et kjempefremskritt for bransjen. Som en ekstra god service til kundene er supportavdelingen tilgjengelig døgnet rundt.

Hos HMK Bilcon har det gjennom årene vært tradisjon å fremstille produkter av høyeste kvalitet. Det er der hovedfokuset ligger fortsatt, siden produkter med svært lang levetid og driftssikkerhet er altavgjørende for kundene, som i hverdagen er helt avhengig av at materiellet fungerer som det skal. Tankbilene har bransjens laveste totale eierkostnad.

På vei mot en grønnere fremtid
De siste tre årene har virksomheten vært gjennom en gjennomgripende endringsprosess, hvor det blant annet er investert tungt i utvikling av nye produkter, digitalisering og grønn omstilling. Blant de nye produktene er utviklingen av en ny citytrailer, relanseringen av mobile trailere og utvikling og lansering av SafeCon III.

Det har blitt gjennomført mange digitaliseringsprosjekter som har gitt en mye mer effektiv hverdag, og det vil bli kjøpt inn sveiseroboter for å effektivisere produksjonen ytterligere. Den grønne omstillingen er i full gang hos HMK Bilcon. Det er investert tungt i grønne optimaliseringer internt i virksomheten, som bl.a. har redusert oppvarmingsforbruket og -kostnadene med mer enn 1/3. Samtidig er man i full gang med en rekke grønne prosjekter sammen med flere kunder, som f.eks. installasjon av solcellepaneler på drivstoffcontainerne til det danske forsvaret. I tillegg er HMK Bilcon ledende partner i utviklingen av en superkondensator, som skal bedre miljøet i danske og utenlandske havner. Sammen med det danske Teknologisk Institut deltar HMK Bilcon også i et metanolprosjekt.

Jubileet blir feiret med medarbeiderne våre lørdag kvell, men feiringen med kundene utsetter vi til 2021 på grunn av den økende Corona-infeksjonen.

Selskapet sysselsetter i dag 90 ansatte i Gistrup ved Aalborg.