18 aug, 2020

125-årsjubileum

HMK Bilcon når en viktig milstolpe

Med en historia som går tillbaka ända till 1895 uppnår HMK Bilcon en viktig milstolpe den 11 september 2020 med sina 125 år i specialfordonsbranschen på den skandinaviska marknaden.

Smeden Søren Jensen grundade 1895 en smidesverkstad i Hjørring i Danmark, och denna var specialiserad på hästdragna vagnar fram till cirka 1950 då vagnarna på allvar konkurrerades ut av motordrivna fordon. Företaget började därefter tillverka chassiramar till lastbilar och blev senare Hjørring Maskin- og karosserifabrik. 1963 bytte företaget namn till HMK Industri och fortsatte under de följande åren att producera fordonschassin, fraktlådor, tankfordon och andra specialfordon.

Scandia Randers började 1955 producera lösningar för transport av olja och gas och fick senare namnet Bilcon. 10 år senare började Bilcon tillverka aluminiumtankar, och år 2000 slogs de två företagen samman till HMK Bilcon.

Företaget byggde 2010 ett gemensamt nytt huvudkontor i Gistrup i Aalborg så att hela företaget samlades på ett ställe. Det är också här som HMK Bilcon huserar i dag med 10 000 m² under tak.

Företaget gick i konkurs 2017 men tillgångarna i det gamla företaget övertogs av två nya ägare med två investerare bakom sig. Ungefär hälften av de tidigare anställda erbjöds anställning i det nya företaget, så erfarenheten och det tekniska kunnandet om produkterna kunde därmed bevaras. Det har dessutom tillkommit ny kompetens så att blandningen av erfarenhet och ny kunskap på ett säkert sätt kan leda företaget in i framtiden. Man anställer kontinuerligt lärlingar så att det alltid finns 10–15 lärlingar i företaget, och detta har sänkt genomsnittsåldern med 10 år.

Alltid lösningar av högsta kvalitet
HMK Bilcon på norra Jylland är i dag en professionell leverantör av specialfordon till Skandinavien som levererar tankbilar och containrar till både den privata sektorn och försvaret, mobila trailer till hälso- och sjukvården, trailers för roadshows till evenemang samt spannmåls- och foderbilar till jordbrukssektorn.

Utöver det breda utbudet inom produktion av specialfordon etablerade HMK Bilcon 2019 sin egen programvaruavdelning som har utvecklat SafeCon® III – en ny generation av mjukvarustyrning för tankbilar. SafeCon III har utvecklats med användarna i fokus för att vara så intuitivt, effektivt och enkelt som möjligt att använda. Programvaruavdelningen är effektiv och har redan utvecklat ett tiotal ytterligare funktioner, vilket är ett stort steg framåt för branschen. Som en extra fin service till kunderna är supporten öppen dygnet runt

På HMK Bilcon har det i alla år varit tradition att producera produkter av bästa kvalitet. Det är fortfarande av högsta prioritet, eftersom produkter med mycket lång livslängd och driftsäkerhet är av största vikt för kunderna som i sin vardag är helt beroende av att deras utrustning fungerar korrekt. Tankbilarna har branschens lägsta Total Cost of Ownership.

På väg mot en grönare framtid
Under de senaste tre åren har företaget gått igenom en betydande förändringsprocess med bland annat stora investeringar i utvecklingen av nya produkter, digitalisering och grön omställning. Bland de nya produkterna kan nämnas utvecklandet av en ny citytrailer, återlanseringen av mobila trailers samt framtagandet och lanseringen av SafeCon® III.

Det har genomförts många digitaliseringsprojekt som bidragit till en mycket effektivare vardag, och man kommer att köpa in svetsrobotar för att ytterligare effektivisera produktionen. Den gröna omställningen är i full gång på HMK Bilcon. Man har internt inom företaget gjort stora investeringar i gröna optimeringar, som bland annat har minskat förbrukningen och uppvärmningskostnaderna med mer än en tredjedel. HMK Bilcon arbetar samtidigt med en mängd gröna projekt tillsammans med flera av sina kunder, som exempelvis installation av solpaneler på det danska försvarets bränslebehållare. HMK Bilcon leder dessutom framtagandet av en superkondensator som ska förbättra miljön i danska och utländska hamnar. Tillsammans med danska Teknologisk Institut deltar HMK Bilcon även i ett metanolprojekt.

Jubileet firas med de anställda på lördag kvällen, men firandet med kunderna skjutas upp till 2021 på grund av den stigande Corona-infektionen.

Företaget sysselsätter för närvarande 90 anställda i Gistrup i Aalborg.