13 mar, 2020

Årsregnskab 2019

HMK Bilcon er blevet grønnere, men det har været dyrt

Den nordjyske tankvognsspecialist har i 2019 udviklet en række nye produkter og gennemgået en stor grøn omstilling – ordrebeholdningen sætter ny rekord

2019 resultatet betegnes som utilfredsstillende for tankvognsproducenten, som efter 2 gode år fik et utilfredsstillende resultat i 2019. Dette skyldes en stor grøn omstilling samt højt aktivitetsniveau på produktudvikling.

Underliggende drift stabil
Trods faldet i resultatet er den underliggende drift stabil. Administrerende direktør Peter Jensby forklarer, at 2019-resultatet indeholder ekstraordinære omkostninger til en stor grøn omstilling, som fortsætter ind i jubilæumsåret 2020. Via investeringer i nye anlæg og teknologi er varmeforbruget og den tilhørende udledning reduceret med ca. 33% i snit, og tilsvarende mht. elforbruget. Samtidig er al el nu GRØN el fra nordiske vindmøller og vandkraft.

I årets løb er der både udviklet og lanceret 4 nye produkter (ny IT-styring til tankbiler, ny CityTrailer tankbil, nye ekspanderbare trailere og nye serviceprodukter).

Antal ansatte er steget fra 86 til 90, heraf 13 lærlinge og 3 i fleksjob. Virksomheden arbejder fortsat med en omfattende digitalisering og automatisering.

”I tillæg til de omfattende investeringer i bygninger, maskiner, IT-systemer, sikkerhed, uddannelse og sundhed har vi investeret i en række energioptimeringer, så energiforbruget nu er reduceret med ca. 33 % i hele virksomheden. Ud over det miljømæssige aspekt vil det naturligvis også have en økonomisk positiv effekt fremover”, fortæller han. Desuden er virksomheden i gang med at blive ISO 14001 miljøcertificeret.

”Det lange seje træk” vil bære frugt igen
Ifølge den administrerende direktør vil 2020 komme tilbage på sporet grundet den fortsat store indsats fra samtlige ansatte.

”Vi har arbejdet intenst på at effektivisere vores produktion og forbedre vores produkter. Det har indebåret standardisering af produkter, udvikling af nye produkter samt relancering og salg af forbedrede produkter. Og det er langsigtede strategiske tiltag, som skal være medvirkende til fortsat fremgang.”

Peter Jensby fortæller, at ordrebeholdningen pt. er rekordstor, og nu er fordelt på langt flere produkter end tidligere. Dette giver en lavere strategisk risiko og dermed højere stabilitet for de kommende år.

HMK Bilcon A/S
HMK Bilcon blev grundlagt i år 1895 og er specialiseret i fremstilling af tankvognsløsninger til transport af olie og benzin, tankbiler og tankcontainere til forsvaret, tankbiler til transport af korn- og foderstoffer samt mobile trailerløsninger til sundhedssektoren og events.

Læs mere her om alle de grønne tiltag og forbedringer, der er lavet i 2019.

For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Peter Jensby, HMK Bilcon A/S: tlf. 30 78 47 68.