13 mar, 2020

Årsredovisning 2019

HMK Bilcon har investerat mycket i gröna projekter, men det har varit dyrt

I 2019 har bränsletankspecialisten i Nordjylland utvecklat ett antal nya produkter och genomgått en stor grön övergång – orderboken sätter ny rekord.

2019-resultatet beskrivs som otillfredsställande för bränsletanktillverkaren, som efter två goda år uppnådde ett otillfredsställande resultat 2019. Detta beror på en stor grön omvandling och hög aktivitetsnivå på produktutvecklingen.

Underliggande operation stabil
Trots minskningen i vinsten är den underliggande verksamheten stabil. VD Peter Jensby förklarar, att resultatet för 2019 inkluderar extraordinära kostnader för en stor grön omvandling, som kommer att fortsätta in i jubileumsåret 2020. Genom investeringar i nya maskiner och teknik, minskas värmeförbrukningen och tillhörande utsläpp med cirka. 33% i genomsnitt, och motsvarande på elförbrukning också. Samtidigt är all el nu GRÖN el från nordiska vindkraftverk och vattenkraft.

Under året har fyra nya produkter utvecklats och lanserats (ny IT-hantering för tankbilar, nya CityTrailers, nya expanderbara trailers och nya serviceprodukter).

Antalet anställda har ökat från 86 till 90, inklusive 13 lärlingar och 3 i flexjobb. Företaget fortsätter att arbeta med omfattande energioptimering, digitalisering och automatisering.

”Förutom de omfattande investeringarna i byggnader, maskiner, IT-system, säkerhet, utbildning och hälsa, har vi investerat i ett antal energioptimeringar, så energiförbrukningen reduceras nu med cirka 33% i hela företaget. Förutom miljöaspekten kommer det naturligtvis också att ha en ekonomisk positiv effekt i framtiden, säger han. Dessutom arbetar företaget för att bli ISO 14001-certifierat i 2020.

Det långsiktiga arbete kommer att bära frukt igen
Enligt VD:n kommer 2020 att vara på rätt spår igenom de anställdas fortsatta hårda ansträngningar.

”Vi har arbetat intensivt för att effektivisera vår produktion och förbättra våra produkter. Detta har involverat standardisering av produkter, utveckling av nya produkter och omstart och försäljning av förbättrade produkter. Och det här är långsiktiga strategiska initiativ som måste bidra till fortsatt framsteg.”

Peter Jensby säger, att orderboken för närvarande är rekordbrytande och nu är uppdelad mellan mycket fler produkter än tidigare. Detta resulterar i lägre strategisk risk och därmed högre stabilitet för de kommande åren.

HMK Bilcon A/S
HMK Bilcon grundades 1895 och är specialiserat på tillverkning av tanklösningar för transport av olja och bensin, tankcontainrar och tankfordon för försvaret, tankfordon för transport av spannmål och foder och mobila trailrar för hälsosektorn och evenemang.

Läs mer här om alla gröna initiativ och förbättringar som gjordes under 2019.

För ytterligare information kontakta:
VD Peter Jensby, HMK Bilcon A/S: Telefonnummer +45 30 78 47 68.