Kemotrailer Gødstrup

28 okt, 2022

Kemo i mobil klinik

I oktober har Regionshospitalet Gødstrup haft en HMK Expandable trailer til afprøvning som en mobil klinik til kemobehandling af kræftpatienter i yderområder.

Den mobile klinik har dannet rammerne om en workshop for sygehuspersonale, patienter, pårørende, politikere og patientorganisationer, hvor man har gennemgået fordelene ved den mobile kemobehandling.

Det har TV Midtvest lavet et indslag omkring, som kan ses her.

Når kræftpatienter i yderområderne skal have kemobehandling, kan der være flere timers transport til kræftafdelingen på sygehusene. For tidligere kræftpatient Helle Dyrvig var en af hendes store bekymringer udover kræftsygdommen, hvem der kunne køre hende til behandling, da hun skulle til behandling op til tre gange om ugen.

Helle Dyrvig har deltaget i workshoppen i Gødstrup og er ikke i tvivl om, at et mobilt tilbud vil kunne gøre en stor forskel for patienterne, som bor i yderområderne.

Når patienterne er igennem svære sygdomsforløb, vil man på Regionshospitalet Gødstrup gerne undgå, at patienterne skal køre frem og tilbage for at få den rette behandling. Med en mobil kemoklinik vil man kunne foretage behandlingerne lokalt eller der, hvor borgerne bor. Det vil medvirke til at mindske forskellen mellem land og by, og det vil kunne opfylde ønsker fra politisk side om at behandle flere patienter mere lokalt.

HMK Bilcon har gennem en lang årrække bygget netop mobile klinikker til sundhedssektoren, som har kunnet løse sundhedsfaglige opgaver. Særligt de mobile bloddonorklinikker har haft stor succes med at indsamle blod lokalt, fremfor at bloddonorerne skal køre langt for at donere blod til sundhedsvæsenet.

Den seneste mobile bloddonorklinik er leveret til Stavanger Universitetssjukehus, som også skal bruge den til indsamling af blod i den sydvestlige del af Norge. Læs mere om projektet her.

En mobil klinik kan anvendes til en lang række opgaver i sundhedsvæsenet. Udover kemobehandling og bloddonation så kan den også bruges som sundhedsklinik samt til vaccination og MR-scanning. Bygger man flere klinikker sammen, så kan de fungere som et mobilt hospital, hvilket vi tidligere har leveret til Ministry of Health i Saudi Arabien.