Kemotrailer Gødstrup

28 okt, 2022

Mobil cellgiftsbehandling

I oktober hade Regionshospitalet Gødstrup en HMK Expandable trailer på prov för att testa en mobil klinik för cellgiftsbehandling av cancerpatienter i ytterområden.

Den mobila kliniken har utgjort ramarna för en workshop för sjukhuspersonal, patienter, anhöriga, politiker och patientorganisationer där nyttan av mobil cellgiftsbehandling har gåtts igenom.

TV Midtvest har gjort ett inslag om det, som kan ses här.

När cancerpatienter i ytterområdena ska ha cellgiftsbehandling kan det bli flera timmars transport till canceravdelningen på sjukhusen. För före detta cancerpatienten Helle Dyrvig var en av hennes stora bekymmer, förutom cancern, vem som kunde köra henne till behandling, när hon fick genomgå behandling upp till tre gånger i veckan.

Helle Dyrvig har deltagit i workshopen i Gødstrup och tvivlar inte på att ett mobilt erbjudande kommer att kunna göra stor skillnad för patienterna som bor i ytterområdena.

När patienterna går igenom ett svårt sjukdomsförlopp vill Regionshospitalet Gødstrup undvika att patienterna måste köra fram och tillbaka för att få rätt behandling. Med en mobil cellgiftsmottagning blir det möjligt att utföra behandlingarna lokalt eller där medborgarna bor. Det kommer att bidra till att minska skillnaden mellan land och stad, och det kommer att kunna uppfylla önskemål från politiskt håll om att behandla fler patienter mer lokalt.

HMK Bilcon har under många år byggt mobila kliniker för sjukvården. Särskilt de mobila blodgivarklinikerna har varit mycket framgångsrika med att samla in blod lokalt, snarare än att blodgivarna måste köra långt för att donera blod till sjukvården.

Den senaste mobila blodgivarkliniken har levererats till Stavanger Universitetssjukhus, som även kommer att använda den för att samla in blod i sydvästra Norge. Läs mer om projektet här.

En mobil klinik kan användas för en lång rad uppgifter inom sjukvården. Förutom cellgiftsbehandling och blodgivning kan den även användas som hälsomottagning samt för vaccination och MR-skanning. Bygger man ihop flera kliniker kan de fungera som ett mobilt sjukhus, vilket vi tidigare har levererat till Ministry of Health i Saudiarabien.