Kemotrailer Gødstrup

28 okt, 2022

Mobil kjemoterapi klinikk

I oktober hadde Regionshospitalet Gødstrup en HMK Expandable trailer for testing som mobilklinikk for cellegiftbehandling av kreftpasienter i utkantstrøk.

Den mobile klinikken har dannet rammen for en workshop for sykehusansatte, pasienter, pårørende, politikere og pasientorganisasjoner, hvor fordelene med mobil cellegift er gjennomgått.

TV Midvest har laget et innslag om det, som kan ses her.

Når kreftpasienter i ytre strøk skal ha cellegift, kan det bli flere timers transport til kreftavdelingen ved sykehusene. For tidligere kreftsyke Helle Dyrvig var en av hennes store bekymringer, i tillegg til kreftsykdommen, hvem som kunne kjøre henne til behandling, da hun måtte i behandling opptil tre ganger i uken.

Helle Dyrvig har deltatt på workshopen i Gødstrup og er ikke i tvil om at et mobiltilbud vil kunne utgjøre en stor forskjell for pasientene som bor i ytre strøk.

Når pasientene går gjennom et vanskelig sykdomsforløp, ønsker Regionshospitalet Gødstrup å unngå at pasientene må kjøre frem og tilbake for å få riktig behandling. Med en mobil cellegiftklinikk vil det være mulig å gjennomføre behandlingene lokalt eller der innbyggerne bor. Det vil bidra til å redusere forskjellen mellom land og by, og det vil kunne oppfylle ønsker fra politisk side om å behandle flere pasienter mer lokalt.

HMK Bilcon har i mange år bygget nettopp mobile klinikker for helsesektoren. Særlig de mobile blodgiverklinikkene har hatt stor suksess med å samle blod lokalt, fremfor at blodgiverne må kjøre langt for å gi blod til helsevesenet.

Den siste mobile blodgiverklinikken har vi levert til Stavanger universitetssykehus, som også skal bruke den til å samle inn blod på Sørvestlandet. Les mer om prosjektet her.

En mobil klinikk kan brukes til et bredt spekter av oppgaver i helsevesenet. I tillegg til kjemoterapi og bloddonasjon kan den også brukes som helseklinikk samt til vaksinasjon og MR-skanning. Bygger man flere klinikker sammen, kan de fungere som et mobilt sykehus, som vi tidligere har levert til helsedepartementet i Saudi-Arabia.