Mobile løsninger - sundhed

Region Midtjylland

Mobilt blod er Annies hjertebarn. Historien om den mobile blodbank starter i 2004, hvor Regionalhospitalet i Viborg fik at vide, at det lokale blodcenter skulle lukke. For at øge mængden af indsamlet blod gik hospitalet i gang med at udarbejde specifikationerne for en mobil blodbank.

Den bedste løsning til vores behov

På blodcentret var vi overbeviste om, at vi måtte kunne indsamle mere blod ved at komme direkte ud til donorerne – i stedet for omvendt. HMK Bilcon vandt kontrakten, fordi de havde den bedste løsning i forhold til vores behov, forklarer Områdechef Annie R. Nielsen. Vi arbejdede tæt sammen med dem i designfasen, hvor vi selv bestemte den indvendige indretning, og hvilket udstyr der skulle være. Den endelige mobile løsning opfylder derfor alle vores behov til punkt og prikke.

Valget faldt på en HMK Bilcon Expandable M-trailer med to sammenfoldelige sider, der giver traileren en indvendig bredde på op til 6,25 meter. Dermed blev der plads til syv blodtapningspladser, to samtalerum, et toilet og et separat personalerum. Et velindrettet og rummeligt arbejdsområde har været lige så vigtigt for blodbankens sygeplejersker, som det har for donorerne, siger Annie Nielsen, og fortsætter: Der er ingen, der bryder sig om at være fanget i en lille kasse.

Hvordan fungerer den færdige løsning så?

Alt i alt er både donorer og personale ovenud tilfredse med den mobile blodbank. Det er også lykkedes os at rekruttere flere donorer. Den mobile enhed fungerer helt, som den skal, og udfylder samtidig en vigtig rolle som ambassadør for blodbankerne i Midt-og Vestjylland, afslutter Annie Nielsen.