Mobile løsninger - Helsevesen

Region Midtjylland

Mobilt blod – Annies hjertebarn. Historien om den mobile blodbank starter i 2004, da Regionsykehuset i Viborg fikk beskjed om at den lokale blodsentralen skulle legges ned. For å øke mengden blod som ble samlet inn, begynte sykehuset å utarbeide spesifikasjonene for en mobil blodbank.

Den beste løsningen for våre behov

På blodsentralen var vi overbevist om at vi måtte klare å samle inn mer blod ved å gå direkte til giverne – i stedet for omvendt. HMK Bilcon vant kontrakten fordi de hadde den beste løsningen i forhold til våre behov, forklarer områdesjef Annie R. Nielsen. Vi jobbet tett med dem i designfasen, hvor vi bestemte interiørdesign og hvilket utstyr som skulle være. Den endelige mobilløsningen oppfyller derfor alle våre behov til punkt og prikke.

Valget falt på en HMK Bilcon Expandable M-tilhenger med to sammenleggbare sider, som gir tilhengeren en innvendig bredde på opptil 6,25 meter. Dermed ble det plass til sju blodgiverplasser, to samtalerom, toalett og eget personalrom. Et godt tilrettelagt og romslig arbeidsområde har vært like viktig for blodbankens sykepleiere som for giverne, sier Annie Nielsen, og fortsetter: Det er ingen som liker å bli fanget i en liten boks.

Hvordan fungerer den ferdige løsningen da?

Alt i alt er både givere og ansatte mer enn fornøyd med den mobile blodbanken. Vi har også lykkes med å rekruttere flere givere. Den mobile enheten fungerer akkurat som den skal, og fyller samtidig en viktig rolle som ambassadør for blodbankene i Midt- og Vestjylland, avslutter Annie Nielsen.