Mobile lösningar - Sjukvård

Region Midtjylland

Mobilt blod – Annies hjärtas projekt. Historien om den mobila blodgivarenhet började 2004, när regionsjukhuset i Viborg, Danmark insåg att en lokal stationär blodcentral var på väg att stänga. För att öka mängden uppsamlat blod tog sjukhuset fram specifikationer för en mobil blodenhet.

Den bästa lösningen för våra behov

Områdeschef Annie R. Nielsen förklarar: Alla på blodcentralen var övertygade om att för att få mer blod måste insamlingslösningen gå till donatorer – inte tvärtom. HMK Bilcon vann kontraktet för att de hade den bästa lösningen för våra behov. Vi arbetade nära med dem under designfasen och valde inredning och utrustning. Så den slutliga mobila lösningen mötte exakt våra behov.

Valet blev en HMK Bilcon Expandable M trailer med två expanderbara sidor som ökar vagnens innerbredd till 6,25 meter. Detta gjorde plats för sju bloduppsamlingsplatser, två intervjurum, en toalett och ett separat personalrum. Att ha en bra och rymlig arbetsmiljö har varit lika viktigt för sjuksköterskorna som bemannar den mobila blodbanken som det har varit för donatorerna, säger Annie Nielsen och förklarar att ingen vill känna sig instängd i en låda.

Hur har lösningen fungerat?

Sammantaget är både givare och personal mycket nöjda med den mobila blodbanken. Och vi nådde vårt mål att rekrytera fler givare. Den mobila enheten har fungerat utan problem och den fungerar nu som en synlig ambassadör för blodbankerna över hela centrala och västra Jylland, avslutar Annie Nielsen.