15 mar, 2021

Årsredovisning 2020

HMK Bilcon uppvisar stabilitet under ett svårt pandemiår

Under 2020 har det nordjylländska företaget sålt ett antal nya produkter och fortsätter att blomstra – trots corona slår orderstocken nytt rekord

Resultatet för 2020 beskrivs som tillfredsställande för tankbilstillverkaren som haft ett svårt år på grund av coronasituationen och det danska försvarets inköp av billiga tankbilar från utlandet. Trots detta görs framsteg på många områden.

Den underliggande verksamheten är stabil
Resultatet visar att den underliggande verksamheten är stabil, även under ett mycket svårt pandemiår. Vd Peter Jensby förklarar att resultatet för 2020 kunde ha varit mycket värre, eftersom man har haft stora utmaningar med försenade lastbilschassier, att medarbetare har skickats hem, nedstängning av Nordjylland och så vidare. Detta har krävt daglig omplanering av produktionen, och detta har bara kunnat lyckas tack vare ett gott samarbete mellan alla avdelningar.

Jubileumsåret 2020 firades inte med en stor fest, men omställningen av verksamheten har fortsatt, bland annat med att man fick miljöcertifieringen ISO-14001 som en av de första tankvagnstillverkarna i Europa. Viktigast är dock lanseringen och försäljningen av den egenutvecklade nya SafeCon® IT-styrningen för tankbilarna. Dessutom har man sålt flera exemplar av den nya tankbilsmodellen Citytrailer och flera expanderbara trailrar, särskilt inom segmentet mobila kliniker för hälso- och sjukvården.

Antalet anställda har ökat från 86 till 88, varav 12 lärlingar, två flexmedarbetare och två seniormedarbetare. Företaget fortsätter att arbeta med en omfattande digitalisering och automatisering.

”Vår nya IOT-lösning lanserades och har gått fantastiskt bra – kunderna älskar den här nya IOT-produkten, som också har en internationell försäljningspotential eftersom vi nu kan tillhandahålla global onlinesupport dygnet runt hela året. Och som planerat blev vi under 2020 ISO-14001 miljöcertifierade.  Vi har följt försäljningsplanerna för de nya produkterna och säljer flera solcellslösningar, exempelvis till försvarsmaktens bränslebehållare”, berättar han.

Utveckling, försäljning och tillväxt
Enligt vd:n kommer 2021 att bli något bättre tack vare ökad försäljning av de nya produkterna, om det går att hålla corona utanför fabriken.

”Utvecklingen av nya produkter har gått bra, försäljningen går mycket bättre och standardiseringen har kommit igång, så nu blir det lättare att automatisera och/eller utkontraktera delar av vår produktion. Därmed kan vi anpassa vår verksamhet och sänka våra omkostnader, vilket är nödvändigt.”

Peter Jensby berättar att både orderstocken och pipelinen just nu är rekordstor, och den är nu fördelad på fler produkter och geografiska marknader än tidigare. Detta utgör grunden för en större internationell tillväxt under de kommande åren.

HMK Bilcon A/S
HMK Bilcon grundades 1895 och är specialiserat på tillverkning av tankbilslösningar för transport av biobränslen, olja och bensin, tankbilar för transport av spannmål och foder, tankbilar och tankcontainrar till det skandinaviska försvaret samt mobila expanderbara trailerlösningar för hälso- och sjukvården samt event. 

För mer information kontakta:
Vd Peter Jensby, HMK Bilcon A/S: tel. +45 30 78 47 68.