15 mar, 2021

Årsregnskap 2020

HMK Bilcon viser stabilitet i et vanskelig pandemiår

Oppbyggervirksomheten i Nordjylland har solgt en rekke nye produkter i 2020 og fortsetter fremgangen – ordrereserven setter ny rekord til tross for korona

2020-resultatet betegnes som tilfredsstillende for tankbilprodusenten, som har hatt et vanskelig år på grunn av koronasituasjonen og det danske forsvarets kjøp av billige utenlandske tankbiler. Likevel går det fremover på mange områder.

Den underliggende driften er stabil
Resultatet viser at den underliggende driften er stabil, selv i et svært vanskelig år med pandemi. Administrerende direktør Peter Jensby forklarer at 2020-resultatet kunne ha vært mye verre, fordi det har vært store utfordringer med bl.a. forsinkede lastebilchassiser, hjemsendelse av medarbeidere og nedstengning av Nordjylland. Dette har krevd daglig omplanlegging av produksjonen, og det har bare lyktes takket være et godt samarbeid på tvers av alle avdelinger.

Jubileumsåret 2020 ble ikke den store festen, men omstillingen av virksomheten har blitt ført videre med bl.a. oppnåelse av miljøsertifiseringen ISO-14001, som en av de første tankbilprodusentene i Europa. Viktigst er likevel lanseringen og salget av den egenutviklede nye SafeCon® IT-kontrollstyringen til tankbilene. I tillegg er det solgt flere av den nye tankbilmodellen Citytrailer og flere ekspanderbare trailere, særlig innenfor segmentet mobile klinikker til helsesektoren.

Antall ansatte har steget fra 86 til 88, hvorav 12 lærlinger, 2 i jobber med offentlig støtte og 2 i seniorjobb. Virksomheten jobber fortsatt med en omfattende digitalisering og automatisering.

«Vår nye IoT-løsning ble lansert og det går helt fantastisk bra – kundene elsker dette nye IoT-produktet som også har et internasjonalt salgspotensial, siden vi nå kan tilby nettbasert støtte 24/7/365 globalt. I tillegg oppnådde vi miljøsertifiseringen ISO-14001 i 2020, akkurat som planlagt.  Vi har fulgt salgsplanene for de nye produktene, og vi selger flere solcelleløsninger for eksempel til Forsvarets drivstoffbeholdere», forteller han.

Utvikling, salg og vekst
Ifølge den administrerende direktøren vil 2021 bli noe bedre på grunn av større salg av de nye produktene, dersom koronaen ellers kan holdes ute av fabrikken.

«Utviklingen av nye produkter har gått bra, salget går mye bedre og standardiseringen er giret opp, slik at det nå blir enklere å automatisere og/eller sette ut deler av produksjonen vår. Dermed kan vi skalere virksomheten vår på en bedre måte og drive kostnadene litt lenger ned, noe som er nødvendig.»

Peter Jensby forteller at både ordrereserven og antallet kommende nye ordrer setter nye rekorder for tiden, og nå er fordelt på flere produkter og geografiske markeder enn tidligere. Dette danner grunnlaget for større internasjonal vekst de kommende år.

HMK Bilcon A/S
HMK Bilcon ble grunnlagt i år 1895, og spesialiserer seg på produksjon av tankbilløsninger til transport av biodrivstoff, olje og bensin, tankbiler for transport av korn og fôrstoffer, tankbiler og tankbeholdere til de skandinaviske forsvarene, samt mobile ekspanderbare trailerløsninger til helsesektoren og arrangementer.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Adm. direktør Peter Jensby, HMK Bilcon A/S: tlf. +45 30 78 47 68.