9 maj, 2017

HMK Bilcon 2017 A/S

Det har nu gått en månad sedan HMK Bilcon återuppstod med en ny konstellation och under ett nytt företagsnamn. Det nya konceptet har tagits emot mycket väl av både medarbetare, samarbetspartners och kunder. Och vi vågar redan nu påstå att HMK Bilcon i hög grad är ”back in business”.

Vi är ännu inte helt fullt bemannade på alla poster men bemanningen kommer att uppgraderas kontinuerligt i takt med varje ny order. Och att döma av de order som redan är på ingång, kan det inte dröja länge innan vi åter är fulltaliga.

Även om konceptet är nytt förblir det mesta vid det gamla, men nya tider kräver också förändringar. Kvalitets- och kompetensmässigt har vi inte förändrats, men framöver kommer vi bl.a. att fokusera ytterligare på standardisering av våra produkter, liksom vi också har flera nya produkter i skissblocket.

“HMK Bilcon har alltid varit känt för att framställa produkter av extremt hög kvalitet. Och vårt ständiga fokus på kvalitet kommer självklart inte att förändras,” försäkrar VD Peter Jensby.
En sak som däremot är helt ny är emellertid ägarkretsen som utöver Peter Jensby och teknisk chef Mads Hansen utgörs av två nordjylländska investerare och erfaret företagsfolk som har aktiemajoriteten i det nya företaget.

Ägarkretsen i HMK Bilcon 2017 A/S består av:

  • Peter Jensby, VD i HMK Bilcon 2017 A/S
  • Mads Hansen, teknisk chef i HMK Bilcon 2017 A/S
  • Peter Jessen, ägare av System Cleaners och Brüel Systems
  • Jon Jensen, ägare av Danish Crane Building