ISO_cert

28 sep, 2017

ISO-certifieringar

I september månad blev vi ISO-certifierade inom två standarder, så vi har nu papper på vår välkänt höga kvalitet. De två standarder som vi har blivit certifierade för är ISO 9001:2015 och ISO 3834-2:2006.

ISO 9001:2015 är ett kvalitetsledningssystem och är den mest omfattande certifieringen av de två certifieringarna, då den omfattar alla företagets processer. Certifieringen ställer stora krav på ledningens engagemang och det ligger ett stort fokus på standardisering och optimering av verksamhetens processer. Det hjälper oss med att säkerställa att vi alltid levererar allra högsta kvalitet till våra kunder.

ISO 3834-2:2006 är den mest omfattande delen av en ISO 3834-certificering som är en kvalitetsledningsstandard till svetsverkstäder. ISO 3834-2:2006 är ett tillägg till vårt ISO 9001:2015, och det garanterar bästa ledning och kvalitetskontroll i produktionen och av exempelvis vårt svetsarbete på tryckbärande utrustning.

Utöver implementeringen av ISO-standarderna så är vi också i full gång med att införa LEAN. Alla medarbetare kommer att vara redo för att arbeta med LEAN så att alla kontinuerligt kan arbeta med förbättringar och optimeringar.