Ny stor ordre fra Skanol

30 nov, 2017

En ny stor order från Skanol

Efter en fantastisk 2017 har vi fått en ny stor order, som sträcker sig långt in i 2018.

Det svenska oljebolaget Preem har tecknat nya transportavtal för distribution av bensin, diesel och eldningsolja i Sverige med Skanol A/S. Skanol har valt HMK Bilcon som leverantör att bygga en större mängd nya tankbilar. HMK Bilcon har fram till 2017 utvecklat en ny typ av tankfartyg som är optimal för verksamheten i Sverige, samtidigt som den överensstämmer med den senaste lagstiftningen. HMK Bilcon konkurrerade med ett antal leverantörer och vann ordern tack vare den mest innovativa och effektiva produkten.

Ordern är en ny milstolpe för HMK Bilcon 2017 A / S, som genom löpande leveranser i både 2017 och nu under 2018 lyckas generellt med att optimera och balansera produktionen, överensstämma med leveransdatum och säkerställa ett stabilt intäkter i den nu betydligt modernare high- kvalitetsföretag. Bakom det nya företaget är en solid grupp av ägare, och det finns en solid finansiell grund för att driva företaget i framtiden.

”Vi har jobbat hårt i det nya företaget, och den senaste ordern är frukten av det hårda arbetet”, säger VD Peter Jensby.