Forsvarsløsninger

Over 40 års erfaring
med kvalitetsprodukter

Vi har over 40 års erfaring med å produsere forsvarsløsninger – kjøretøy og drivstoffutstyr – og vi er eksperter på å bygge disse produktene.

Våre produkter er primært laget av aluminium, og produktene har svært lang holdbarhet, da vi kun bruker kvalitetsmaterialer og veltestede komponenter.

Vi kan møte de høye kravene som stilles til forsvarsmateriell når det gjelder brukervennlighet, manøvrerbarhet og holdbarhet.

Vi har produsert mange forskjellige forsvarsløsninger for det danske, svenske og norske forsvaret f.eks.

  • terrengtankbiler,
  • refuellere for fly og helikoptre,
  • drivstoffcontainere,
  • vanncontainere,
  • expandable containere for forsvarsmateriell og personell.

I tillegg til de ulike typene kjøretøy og containere, produserer vi andre produkter som underleverandørarbeid til forsvarsindustrien.

Vi har:

  • levert fronthjelmer og lastemoduler til Eagle 4 kjøretøy,
  • laget drivstofftanker, luker, halvfabrikata og levetidsforlengelse av Piranja-kjøretøyer,
  • malt, montertebelter og prøvekjørt den pansrede personellføreren M113.

Våre mange ulike løsninger er blant de beste på markedet, da vi kontinuerlig utvikler produktene våre. Vi bruker konkurransedyktige lette materialer og den nyeste teknologien.

Ved siden av produksjon og utvikling av forsvarsløsninger har vi spesialisert oss på å vedlikeholde forsvarsmateriell og sørge for at utstyret fungerer.

Vi gjør service og vedlikehold på bl.a. vanncontainere, drivstoffcontainere og terrengtankbiler osv. Mange av produktene har vært i drift i mer enn 30 år.

I 2022 har vi blitt godkjent for et stort ICC-prosjekt sammen med ADMG og en stor internasjonal forsvarsgruppe som sertifiserer våre ansatte i sveisesertifiseringen DIN 2303 Q2BK1.

I den forbindelse har vi investert i en mindre sveiserobot, og i 2024 skal vi installere en stor sveiserobot som kan sveise kuttede deler i høy kvalitet.