Drivstoffcontainer

Beskrivelse

Vår drivstoffcontainer er beregnet for transport og lagring av drivstoff som brukes til landkjøretøyer i forsvarets områder.

Containeren brukes som lagerbeholder for oppbevaring av ekstra drivstoff, som kan suges inn i en frittstående drivstoffbeholder.

Drivstoffcontaineren er en standard 20 fots container godkjent for transport i henhold til IDMG og ADR-reglene. Den kan være laget av stål, rustfritt stål eller aluminium. Pumpe og måler er ikke montert på containeren, da den kun brukes som lagerbeholder.

Rammen er laget av stål og kan flyttes med kran, krok eller toppløft. Den er CSC-godkjent og kan transporteres med lastebil, tog, skip og fly.

Tankcontaineren kan brukes som en del av et større tankanlegg, hvor flere containere er knyttet til f.eks. en leirtank som fungerer som bensinstasjon for tanking av forsvarets ulike kjøretøy.

Dersom det trengs drivstoffbeholder for levering med pumpe og måler, er vår stand-alone drivstoffcontainer egnet for oppgaven.

Vi er i stand til å produsere og levere våre produkter til forsvaret i samsvar med gjeldende innkjøpsstandarder, NATO STANAG-krav og MIL-standarder.

Fordeler

Stor kapasitet
Høy kvalitet
Stor brukervennlighet
ADR/CSC godkjent
Fra -46°C til +49°C

Tekniske data

Eksempel på konstruksjon
Tank: Standard ISO 20″
Tank kapasitet: 24 000 ltr.
Godkjenning: ADR/CSC
Lengde: 6 060 mm
Høyde: 2 590 mm
Bredde: 2 440 mm
Total vekt tom: 5 100 kg