OK

29 jan, 2019

Stor ordre fra OK a.m.b.a.

Vi har hatt en fantastisk start i 2019 med en ny stor ordre fra OK a.m.b.a. av 12 nye konstruksjoner. «Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med dette, og det er viktig med disse større ordrene, da det sikrer den nødvendige stabiliteten i salg og produksjon, slik at vi kan fortsette effektiviteten i vårt selskap, sier konsernsjef Peter Jensby.

Høy produktkvalitet
Bestillingen fra OK består av 7 tankbiler og 5 tankvogner, og i tillegg må 4 brukte tanker overføres til nytt chassis. «Vi har hatt et veldig godt samarbeid med HMK Bilcon i mange år, og vi har valgt dem for denne bestillingen på grunn av deres høye produktkvalitet», sier bilvognkoordinator og sikkerhetsrådgiver på OK, Frank Conradsen.

Fortsatt plass til nybygg og overflytninger i 2019
Selv om vi er veldig opptatt, har vi fortsatt plass til flere bestillinger i boken, men hvis du må ha levert nytt eller oppusset utstyr i 2019, så handler det om å få bestilt tid så snart som mulig.