26 jan, 2021

DLG gör stor order hos HMK Bilcon

Ny stor order för HMK Bilcon

Efter ett på många sätt utmanande 2020 har HMK Bilcon fått en stor beställning från DLG-koncernen för utveckling och leverans av några av de mest moderna och lätta fodertankbilar till Danmarks största jordbruksföretag.

DLG har valt HMK Bilcon som leverantör för att bygga ett stort antal nya tankbilskonstruktioner, eftersom HMK Bilcon efter en nära dialog med DLG har utvecklat en ny typ av tankbilsskonstruktion. Denna konstruktion är flera hundra kilo lättare än de nuvarande lösningarna som DLG använder idag, vilket ger en större nyttolast och är därmed optimerad för denna typ av körning i Danmark.

HMK Bilcon vann ordern eftersom de enligt jordbruksföretaget erbjöd den mest optimala totallösningen, där kvalitet och leveranssäkerhet har uppskattats högt. HMK Bilcon är ett av de enda byggföretag i Europa med en ISO 14001 miljöcertifiering.

Ordern markerar en ny milstolpe för HMK Bilcon A/S, som genom kontinuerliga förbättringar sedan 2017 generellt lyckas introducera nya produkter, optimera och jämna ut produktionen, följa leveransdatum och säkerställa en stabil ekonomi i det nu betydligt modernare högkvalitativa företaget. Bakom det nya företaget finns en solid grupp av ägare som har investerat stort i ny utrustning och nya produkter, och de har därför en solid grund för en fortsatt bättre drift av företaget.

”Vi har arbetat hårt för att göra saker framgångsrika i det nya företaget, och den senaste beställningen är ännu ett bevis på att det hårda arbetet lönar sig. Vi ser fram emot ett bra och förhoppningsvis långsiktigt samarbete med DLG, säger VD för HMK Bilcon, Peter Jensby.

För mer information kontakta VD Peter Jensby på tfn +45 30 78 47 68 eller Thomas Spange Carlsen, koncerninköpschef i DLG på tfn +45 60 43 87 55.