26 jan, 2021

DLG legger stor ordre

Ny stor ordre på HMK Bilcon

Etter en på mange måter utfordrende 2020, har HMK Bilcon mottatt en stor ordre fra DLG på utvikling og levering av noen av de mest moderne og lette korn- og fôrbiler til Danmarks største landbruksfirma.

DLG har valgt HMK Bilcon som leverandør til å bygge et stort antall nye tankbilskonstruksjoner, ettersom HMK Bilcon, etter tett dialog med DLG, har utviklet en ny type tankbilskonstruksjon. Denne konstruksjonen er flere hundre kilo lettere enn de eksisterende løsningene DLG bruker i dag, noe som gir større nyttelast, og den er dermed optimalisert for denne typen kjøring i Danmark.

HMK Bilcon vant ordren fordi de etter landbruksfirmaets mening tilbød den mest optimale totalløsningen, der bl.a. kvalitet og leveringssikkerhet har vært høyt verdsatt. HMK Bilcon er et av de eneste byggefirmaene i Europa med en ISO 14001 miljøsertifisering.

Bestillingen markerer en ny milepæl for HMK Bilcon A/S, som gjennom kontinuerlige forbedringer siden 2017 generelt lykkes med å introdusere nye produkter, optimalisere og utjevne produksjonen, følge leveringsdatoer og sikre en stabil økonomi i det nå betydelig mer moderne høykvalitetsselskapet . Bak det nye selskapet står en solid gruppe eiere, som har investert stort i nytt utstyr og nye produkter, og de har derfor et solid grunnlag for en fortsatt bedre drift av selskapet.

“Vi har jobbet hardt for å få ting til å lykkes i det nye selskapet, og denne siste bestillingen er nok et bevis på at det harde arbeidet lønner seg. Vi ser frem til et godt og forhåpentligvis langsiktig samarbeid med DLG, sier administrerende direktør. Direktør for HMK Bilcon, Peter Jensby.

For ytterligere informasjon kontakt direktør Peter Jensby på tlf +45 30 78 47 68 eller Thomas Spange Carlsen, innkjøbsdirektør i DLG på tlf +45 60 43 87 55.