24 mar, 2023

Årsredovisning 2022

HMK Bilcon är på rätt väg

2022 har det Nordjyska påbyggföretaget fått koll på projekt och ekonomi. Det är en rekordstor orderstock, så framtidsutsikterna är goda

Resultatet 2022 beskrivs som otillfredsställande för företaget, men projekten har satts under kontroll och framtiden ser betydligt bättre ut. Intäkterna har vuxit med 5 % jämfört med 2021, och det finns en vinst.

Det är en ökning av beställningarna för alla nyutvecklade och välkända produkter, där framför allt försvarskunder utgör en större andel.

Verksamheten förbättras ständigt

Resultatet är positivt, trots engångskostnader för ett stort och corona-drabbat projekt, som avslutades under första kvartalet. Verkställande direktören Peter Jensby förklarar att saker och ting är åtgärdade och därför är också vinsten som förväntat.

Det sker framsteg på marknaderna i Danmark, Färöarna, Norge och Sverige och den största orderökningen kommer från försvarssegmentet.

Antalet heltidsanställda har ökat från 90 till 93, varav 7 lärlingar, 3 i flexjobb och 3 i seniorjobb. Företaget fortsätter att arbeta med omfattande digitalisering och automatisering. Motköpsprojektet med en mycket stor grupp inom den europeiska försvarsindustrin följer planen. Den första svetsroboten har kommit i produktion, företaget har uppnått certifiering enligt tysk standard (DIN 2303) för svetsning i hårt stål och nästa milstolpe är certifiering för svetsning i armerat stål.

Internationell tillväxt

Enligt verkställande direktören kommer 2023 att bli ett år med större vinster på grund av större försäljning av de nyutvecklade produkterna samt produkter med dubbla användningsområden till europeiska försvarskunder.

”Försäljningen ökar, och vi modulariserar alla produkter, så att det nu blir lättare att automatisera och/eller lägga ut delar av produktionen. Detta gör att vi kan skala vår verksamhet bättre och få ner våra kostnader, vilket är en pågående process.”

Peter Jensby säger, ”orderstocken och pipeline är rekordhög och nu spridd över fler produkter och geografiska marknader än tidigare. Den internationella tillväxten har börjat med beställningar från flera europeiska länder på våra speciella försvarsindustriprodukter, inklusive de utbyggbara släpvagnarna.”

HMK Bilcon A/S

HMK Bilcon grundades år 1895 och är specialiserat på tillverkning av tankbilslösningar för transport av biobränslen, olja och bensin, specialprodukter för den europeiska försvarsindustrin, IOT-kontrollsystem samt mobila kliniker och mobila sjukhus.

För ytterligare information kontakta:
Adm. direktör Peter Jensby, HMK Bilcon A/S: tel +45 30 78 47 68.