24 mar, 2023

Årsregnskap 2022

HMK Bilcon er på rett kurs

I 2022 har det nordjyske selskapet fått tak i prosjekter og økonomi. Det er rekordstor ordrereserve, så fremtidsutsiktene er gode

Resultatet for 2022 beskrives som utilfredsstillende for selskapet, men prosjektene er satt under kontroll og fremtiden ser betydelig bedre ut. Omsetningen har vokst med 5 % sammenlignet med 2021, og det er overskudd.

Det er en økning i bestillinger på alle nyutviklede og kjente produkter, hvor særlig forsvarskunder utgjør en større andel.

Driften blir stadig bedre

Resultatet er positivt, til tross for engangskostnader for et stort og koronarammet prosjekt, som ble fullført i første kvartal. Administrerende direktør Peter Jensby forklarer at ting er rettet opp, og derfor er også overskudd som forventet.

Det er fremgang på markedene i Danmark, Færøyene, Norge og Sverige, og den største økningen i ordre kommer fra forsvarssegmentet.

Antall heltidsansatte har økt fra 90 til 93, inkludert 7 lærlinger, 3 i fleksjob og 3 i seniorjob. Selskapet jobber videre med omfattende digitalisering og automatisering. Motkjøpsprosjektet med en svært stor gruppe innen europeisk forsvarsindustri følger planen. Den første sveiseroboten har kommet i produksjon, selskapet har oppnådd sertifisering etter de tyske standardene (DIN 2303) for sveising i hardt stål, og neste milepæl er sertifisering for sveising i armert stål.

Internasjonal vekst

Ifølge administrerende direktør vil 2023 bli et år med større overskudd på grunn av større salg av de nyutviklede produktene samt produkter med Dual use til europeiske forsvarskunder.

«Salget øker, og vi modulariserer alle produktene, slik at det nå blir enklere å automatisere og/eller sette ut deler av produksjonen. Dette gjør at vi kan skalere virksomheten vår bedre og redusere kostnadene våre, som er en pågående prosess.»

Peter Jensby sier, «ordrereserven og pipeline er rekordhøy, og nå spredt over flere produkter og geografiske markeder enn før. Den internasjonale veksten har startet med bestillinger fra flere europeiske land på våre spesielle forsvarsindustriprodukter, inkludert de utvidbare tilhengerne.»

HMK Bilcon A/S

HMK Bilcon ble grunnlagt i år 1895 og er spesialisert på produksjon av tankløsninger for transport av biodrivstoff, olje og bensin, spesialprodukter for europeisk forsvarsindustri, IOT-kontrollsystemer samt mobile klinikker og mobile sykehus.

For ytterligere informasjon kontakt:
Adm. direktør Peter Jensby, HMK Bilcon A/S: tlf 30 78 47 68