13 dec, 2022

DIN 2303 certifiering

Under 2022 har vi arbetat för att få en ny tysk certifiering för att kunna svetsa i fler typer av metaller än aluminium. Vi har lyckats och vi har nu blivit DIN 2303—Q2BK1 certifierade. Certifieringen i DIN 2303-Q2BK1 innebär att vi nu är godkända att svetsa i alla typer av stål utom armerat stål enligt de tyska svetsstandarderna.

Därför kan vi nu leverera produkter till ett stort antal företag inom försvarsindustrin i Europa, som just kräver detta godkännande.

Under 2023 fortsätter vi att arbeta för att bli certifierade för att svetsa i armerat stål för den europeiska försvarsindustrin, som första och enda danska företag.

Projektet har godkänts av Erhvervsstyrelsen i enlighet med motköpsreglerna.

Vi har redan ett ökande intresse från ett antal intresserade kunder angående relevanta framtida projekt.