13 des, 2022

DIN 2303 sertifisering

I 2022 har vi jobbet for å få en ny tysk sertifisering for å kunne sveise inn flere typer metaller enn aluminium. Vi har lyktes, og vi har nå blitt DIN 2303—Q2BK1 sertifisert. Sertifiseringen i DIN 2303-Q2BK1 betyr at vi nå er godkjent til å sveise i alle typer stål unntatt armert stål i henhold til de tyske sveisestandardene.

Derfor kan vi nå levere produkter til en lang rekke selskaper innen forsvarsindustrien i Europa, som nettopp krever denne godkjenningen.

I 2023 fortsetter vi å jobbe mot å bli sertifisert til å sveise i armert stål for europeisk forsvarsindustri, som det første og eneste danske selskapet.

Prosjektet er godkjent av Erhvervsstyrelsen i henhold til offset reglene.

Vi har allerede økende interesse fra en rekke interesserte kunder angående relevante fremtidige prosjekter.