4 jan, 2019

Extra fokus på hållbarhet

Vi har deltagit i projektet ”Hållbar tillväxt genom förbättring av energi och resurseffektivitet i små och medelstora företag” genom Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Vi har gjort detta för att få hjälp och kompetent sparring i en grönare riktning och få ett nytt ljus på hållbarheten i företaget.

Arbetsmiljöförhållandena och hållbarheten har ett stort fokus för oss, och det är mycket viktigt för oss att tänka på hållbarhet i utvecklingen av verksamheten. Vi har ett mål att vår Lean-process blir Green Lean, det vill säga en länk mellan miljöledning och Lean.

I dag producerar vi de lättaste tankarna på marknaden och de är av mycket hög kvalitet med en livstid på 30-40 år. En lastbil kan därför transportera en större mängd råvaror åt gången, och sålunda kan antalet transporter minskas. Det minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Men vi måste bli ännu bättre på energioptimering internt inom företaget också. Vi är ett äldre företag som verkligen måste ha ökat energi och resursoptimering, eftersom det finns gott om vinster att vinna.

Projektet kommer att ge bättre utbildning för organisationen när det gäller att hitta hållbara lösningar, och vi är redan på gång. Vi har bland annat ersatt vår kompressor och gått från olja till gasuppvärmning av våra lackeringsboxar.