4 jan, 2019

Bærekraftig utvikling i fokus

Vi har deltatt i prosjektet «Bærekraftig vekst gjennom energi og ressurseffektivisering i små og mellomstore bedrifter» gjennom Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Vi har gjort dette for å få kompetent sparring i en grønnere retning og få nytt lys på bærekraft i selskapet.

Arbeidsmiljøforhold og bærekraft har stor fokus for oss, og det er svært viktig for oss å tenke på bærekraft i utviklingen av virksomheten. Vi har et mål om at Lean-prosessen blir Green Lean, det vil si en sammenheng mellom miljøledelse og Lean.

I dag produserer vi de letteste tankene i markedet, og de er av meget høy kvalitet med en levetid på 30-40 år. En lastebil kan derfor transportere en større mengde råvarer om gangen, og dermed kan antall transporter reduseres. Det reduserer drivstofforbruk og CO2-utslipp. Men vi må bli enda bedre på energioptimalisering internt i selskapet også. Vi er et eldre selskap, som må ha økt energi- og ressursoptimalisering, da det er mange gevinster å oppnå.

Prosjektet vil gi bedre trening for organisasjonen i forhold til å finne bærekraftige løsninger, og vi er allerede godt på vei. Vi har blant annet erstattet vår kompressor og gått fra olje til gassoppvarming av vår lakavdeling.