11 dec, 2023

FMV tecknar stor avtal om leverans av tankbilsekipage

FMV (Försvarets Materielverk) har tecknat avtal med HMK Bilcon A/S om leverans av drivmedelstransportekipage till Försvarsmakten. Ekipagen, som är anpassade för att transportera bensin, diesel och flygfotogen, kommer att öka Försvarsmaktens förmåga till drivmedelstransporter. Det nya tankbilsekipaget kommer att kunna transportera cirka 57 kubikmeter drivmedel per gång.

Avtalet avser leveranser av tankbilar med tillhörande tanksläpvagnar, dokumentation, reservdelar samt utbildning. Det innehåller även optioner för ytterligare drivmedelstransportekipage. Avtalets omfattning, inklusive optioner, uppgår till cirka 500 miljoner kronor.

Leveranserna till Försvarsmakten påbörjas under 2024 och slutförs under 2026.

https://www.fmv.se/aktuellt–press/aktuella-handelser/fmv-tecknar-avtal-om-leverans-av-tankbilsekipage/